Головна

Валідність психологічних тестів

  1. Експеримент як основний метод психології. Види психологічних експериментів. Вимоги до їх проведення.
  2. Зміст та призначення економічних, організаційно-розпорядчих та соціально-психологічних методів менеджменту.
  3. Методи політико-психологічних досліджень.
  4. Надійність психологічних тестів.
  5. Поняття про емоції та почуття. Види емоцій та почуттів. Оцінювання емоційного стану особистості за допомогою тестів( утому числі проективних).
  6. Сутність експериментального методу в психології. Види психологічних експериментів.

Валідність тесту (від лат. Міцний, здоровий) - поняття, яке вказує нам, що тест вимірює І наскільки добре він це робить.

Методи визначення валідності розподіляються за трьома основними критеріями:

- валідність за змістом;

- валідність за критерієм;

- конструктна валідність.

Валідність за змістом означає систематичну перевірку змісту тесту для того, щоб встановити, чи відповідає він репрезентативній виборці сфери вимірюваної поведінки. Така процедура валідності зазвичай застосовується для оцінювання тестів досягнень, які дозволяють виміряти, наскільки індивід оволодів конкретними навичками або навчальним предметом.

Валідність за критерієм показує, наскільки за результатами тесту можна судити про цікавий для нас аспект поведінки індивіда тепер або в майбутньому. Щоб визначити ЇЇ, виконання тесту зіставляють із критерієм, тобто з безпосередньою І незалежною мірою того, що повинен передбачити тест. Наприклад, для тесту технічних здібностей критерієм може бути подальша робота на виробництві; для тесту готовності до навчання - оцінки, отримані в коледжі; для тесту на невротизм - відгуки колег досліджуваного або інші доступні дані про його поведінку за різних життєвих обставин.

Конструктна валідність показує, наскільки результати тесту можуть розглядатися як міра певного теоретичного конструкта, або властивості. Прикладами таких конструктів є інтелект, розуміння просторових співвідношень, плавність мовлення, швидкість ходи, невротизм і тривожність.

2. Проаналізуйте інженерно-психологічні підходи до подолання апаратурних, оперативних, часових, емоційних, режимних та середовищних труднощів діяльності оператора технічної системи.Надійність психологічних тестів. | Его-стани

Діагностіка інтелекту | НАПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ | Психодіагностика конституціональних диспозицій. | Проаналізуйте психологічні особливості та основні чинники прийняття оптимальних рішень в діяльності операторів технічних систем. | Категорії психологічної науки. Основні підходи до їх виділення. | Структура характеру | Гештальттерапія і її зв'язок з іншими психотерапевтичними напрямами. | Теорія сценаріїв | Класифікація психодіагностичних методик. | Групова психотерапія: основні положення та особливості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати