На головну

Психодіагностика конституціональних диспозицій.

Риса - це описова змінна, що фіксує інтегральну диспозиційну стратегію поведінки людини, яка складається під дією системи організмічного, соціального та особистісного рівнів регуляції. Виділяються три компоненти рис:
конституціональні - обумовлені властивостями організму і задають обмеження для максимально широких класів ситуацій;
індивідуальна - обумовлені досвідом життєдіяльності в певних відносно широких соціально-нормативних ситуаціях;
особистісні - обумовлені внутрішньою «роботою» особистості по аналізу і проектуванню власної поведінки. Це рефлексивно-ситуаційні риси особистості.

Психодіагностика конституційних диспозицій - це діагностика вроджених особливостей індивіда (темперамент).

Конституційні диспозиції - це особливості обумовлені властивостями організму і вони задають обмеження для максимально широких класів ситуацій.

Методики: тест опитувальник Стерляу (в осн. Моетодики Павлова) Досліджуе 3 основні характеристики нервової дяльності (збудження, гальмування, рухливість).

Тест опит. Айзенка. Дослуджується інтроверсія, екстраверсія, +нейротизм, емоційна стійкість (теорія Юнга+Павлова). Результати представлені у вигляді кола Айзенка.

Методика «Теппінг-тест». Психоломоторні показники нервової системи.

Метод темпераментів Терстоуна. Особливості в осонові яких лежить темперамент:

-активність

-енергійність

-імпульсивнять

-домінантність

-стабільність

-соціабельність

-рефлексивніть.

 НАПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ | Проаналізуйте психологічні особливості та основні чинники прийняття оптимальних рішень в діяльності операторів технічних систем.

Діагностіка інтелекту | Категорії психологічної науки. Основні підходи до їх виділення. | Структура характеру | Гештальттерапія і її зв'язок з іншими психотерапевтичними напрямами. | Надійність психологічних тестів. | Валідність психологічних тестів | Его-стани | Теорія сценаріїв | Класифікація психодіагностичних методик. | Групова психотерапія: основні положення та особливості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати