Головна

Цінова еластичність попиту

  1. TSP. Для оцінки попиту на піцу ми використовували регресійну функцію,
  2. А) Моделі загального попиту
  3. А) на вивченні попиту на ЛП
  4. Аналіз і оцінка попиту, його еластичність
  5. Аналіз кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції.
  6. Б) величина (обсяг) попиту
  7. Квиток 26. Стимулювання попиту і просування товарів на ринку.

1. 0 <Ед<1

Якщо дана відсоткова зміна ціни супроводжується відносно меншим зміною запитуваної продукції, то попит є еластичності

2. Ед> 1

Якщо дана відсоткова зміна ціни веде в збільшення процентного зміни кількості запитуваної продукції попит є еластичним

3. Ед= 1

Якщо процентна зміна ціни і наступна відсоткова зміна к-ть запитуваної продукції є рівним за величиною то говорять про попиті з одиничною еластичністю за ціною

4. Ед= 0

Коли процентна зміна ціни не призводить ні якому процентному зміни кількості запитуваної продукції то економіки говорять про абсолютно не еластичному попиті

5. Ед=

Якщо найменше зниження ціни спонукає покупців збільшувати покупки від 0 до межі своїх можливостей економіки стверджують що попит є абсолютно еластичним

20. Поняття еластичності попиту і пропозиції. Еластичність попиту за доходом і перехресна еластичність попиту. Еластичність пропозиції і її основні чинники.

Для вимірювання ступеня реакції (чуйності) споживачів на зміну ціни використовують поняття еластичність попиту і пропозиції

Перехресна еластичність попиту міра реакції попиту на один продукт в результаті зміни ціни іншого товару

Ер = процентне зміна кількості пропонованої продукції = Q2Q1 :P2P1

 процентна зміна ціни Q1 P1

Основні фактори впливають на еластичність:

1. Величина витрат можливості зберігання продукції

2. Гнучкість

3. Вартість і доступність ресурсівРинок і його сучасні організаційні форми. Основні види ринків та функції ринкових систем. Переваги і недоліки ринкової системи. | Правила визначення оптимального обсягу виробництва (на прикладі ринку досконалої конкуренції).

Предмет і методи економічної теорії. | Товар, його сутність і властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Закон вартості. | фактори | капітал | Економічне зростання, його типи, темпи і моделі. Фактори економічного зростання | На сукупну пропозицію впливають не тільки цінові, а й нецінові фактори. | Класична модель макроекономічної рівноваги | Держава в командній економіці | Інвестиції та їх функціональне призначення. Фактори, що впливають на величину інвестицій | На положення кривої попиту на інвестиції впливає і ряд інших чинників. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати