На головну

Майнове страхування.

  1. ПИТАННЯ 16. Приватне і майновий стан підвладних дітей.
  2. Глава 4. Майнове страхування 1 сторінка
  3. Глава 4. Майнове страхування 2 сторінка
  4. Глава 4. Майнове страхування 3 сторінка
  5. Глава 4. Майнове страхування 4 сторінка
  6. Договір страхування. Особисте і майнове страхування.
  7. майнове страхування

Майнове страхування являє собою систему відносин між страхувальниками і страховиками з надання страхової послуги, коли захист майнових інтересів пов'язана з володінням, користуванням чи розпорядженням майном. Страхувальниками за майновим страхуванням можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

Основи майнового страхування. Існує безліч підгалузей майнового страхування. Ці підгалузі можна згрупувати наступним чином:

1) Сільськогосподарське страхування: сільськогосподарських культур, тварин, іншого майна сільськогосподарського підприємств.

2) Транспортне страхування: страхування вантажів, суден, різних видів автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту.

3) Страхування майна юридичних осіб: все належне їм майно, яке не належить до сільськогосподарського й транспортного страхування.

4) Страхування майна фіз. осіб: Все належне їм майно, в тому числі будівлі, тварини, домашнє майно, транспортні засоби громадян.

Обставини, які не відшкодовуються. Чи не компенсуються збитки, що виникли внаслідок: навмисних дій або необережності застрахованого; приховування дефектів або дійсної вартості майна; загибелі (знищення) майна через самозаймання, вибуху і т.д. за участю страхувальника; пошкодження, руйнування майна, що підлягає конфіскації, арешту, реквізиції; крадіжки, грабежу за змовою з третіми особами.

Обов'язки страхувальника:

Страхові компанії зобов'язані:

Страхова компанія має право перевіряти стан застрахованого, а також відповідність повідомлень страхувальника про умови страхування тим обставинам, які є насправді, давати письмові рекомендації для запобігання збиткам і зменшення їх розміру. Для стимулювання страхувальників, дбайливо відносяться до свого майна, деякі страхові компанії роблять знижку зі страхових тарифів при повторному укладанні договорів страхування, якщо по старим (попереднім) договорах не було позовів.Особисте страхування. | Страховий ринок.

Сфери і ланки фінансової системи держави. | Структура фінансової системи. | Фінансовий механізм. | Державне управління фінансами в Україні | Організація фінансового контролю в державі. | Система державного фінансового контролю | Сутність страхування. | Принципи страхування. | Види і роль страхування. | Роль страхування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати