На головну

Фінансова забезпеченість

  1. PR-служба організації: нормативне забезпечення діяльності, типова структура, функції підрозділів.
  2. V. Організація і забезпечення діяльності повноважного представника
  3. V. Прикладне програмне забезпечення.
  4. V2: {{4}} 4.4 Забезпечення безпеки руху та збереження вагонів в експлуатації
  5. VI. Право на соціальне забезпечення і соціальний захист.
  6. А) ергономічне забезпечення б) правове забезпечення
  7. АБС: інформаційне забезпечення. Види вимоги.

Фінансова забезпеченість - Це управління капіталом, діяльність по його залучення, розміщення та використання.

Фінансова забезпеченість відтворювальних витрат може здійснюватися в трьох формах: самофінансування, кредитування і державне фінансування.

самофінансування засноване на використанні власних фінансових ресурсів підприємства. При недостатності власних коштів воно може або скоротити деякі свої витрати, або скористатися засобами, мобілізуються на фінансовому ринку на основі операцій з цінними паперами.

кредитування - Це такий спосіб фінансового забезпечення відтворювальних витрат, при якому витрати покриваються за рахунок позики банку, наданої на засадах зворотності, платності, терміновості.

державне фінансування виробляється на безповоротній основі за рахунок коштів бюджетних і позабюджетних фондів. За допомогою такого фінансування держава цілеспрямовано перерозподіляє фінансові ресурси між виробничу краще й невиробничій сферами, галузями економіки і територіями країни, між формами власності, окремими групами і верствами населення і т. Д.

На практиці всі перераховані форми фінансування витрат можуть застосовуватися одночасно. Головне - домогтися між ними оптимального для даного періоду співвідношення. Досягнення подібного оптимуму можливо лише на основі активної фінансової стратегії, що проводиться фінансовими службами підприємства. Оптимальним вважається співвідношення між власними і позиковими засобами, якщо воно становить 2: 1. Іншими словами, власні фінансові ресурси повинні перевершувати позикові в два рази. В цьому випадку фінансове становище підприємства вважається стійким.

 Фінансові ресурси. | Предмет фінансів.

Соціально-економічна сутність фінансів. | Фінанси в системі ринкових відносин. | функції фінансів | фінансові категорії | Склад власного капіталу підприємства | Основні засоби. | Амортизація. | Оборотні кошти (капітал). | Виручка від реалізації | прибуток |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати