На головну

Питома, об'ємна і майданна активності радіонуклідів

  1. А. Роль рухової активності у розвитку відчуттів і сприйняття. Поняття про перцептивних діях, етапи їх формування.
  2. Активності.
  3. Активність і коефіцієнт активності компонента металевого розчину і їх розрахунок.
  4. Аллостерічеськая регуляція активності ферментів.
  5. Аналіз ділової активності
  6. Аналіз ділової активності організації.
  7. Аналіз ділової активності організації. 47 питання в зразковому переліку


Активність радіонукліда прямо пропорційна його кількості, тому кількість радіоактивної речовини можна виміряти, визначивши його активність в Бк / кг, Ки / л і т.д.

Існують поняття:питома активність, майданна активність, об'ємна концентрація

питома активність - Це активність одиниці маси речовини, тобто Кі / г; Бк / кг; пКи / г і т.д.

майданна активність - Це радіоактивність речовини, яка припадає на 1 од. площі, тобто Кі / м2; Кі / км2; Бк / м2 і т.д.

Для переходу від питомої активності в Бк / кг, Бк / г і т.д. до базарною в Бк / м2, В Кі / км2 і т.д. необхідно знати щільність речовини.

Розрахунок може вестися за різними формулами. Так, В. М. Гавшин і ін. (1994) пропонує наступний варіант:

Р = A * d * h * 107, де

Р - майданний запас радіонуклідів в Бк / км2;

А - активність грунту, Бк / кг;

d - об'ємна вага проби, г / см3;

h - глибина осередку паралелепіпеда відбирається проби, см .;

або за формулою Р = 0,27A * d * h мКи / км2.

Характеризуючи радіоактивність будь-якого матеріалу, необхідно конкретно вказувати, про яке радіонукліді йдеться

Характеризуючи радіоактивність будь-якого матеріалу, необхідно конкретно вказувати, про яке радіонукліді йдеться

При оцінці відповідності будівельних і деяких інших матеріалів радіаційно - гігієнічними нормативами введено поняття сумарна ефективна питома активність радіонукліда (Ас):

Ac = АRa + 1,31 АTh + 0,085 Аk,

де АRa, АTh, Аk - питома активність відповідних радіонуклідів.

Якщо в матеріалі визначалася концентрація урану, а не радію, То замість АRa підставляється зміст рівноважного урану, тоді розрахункова формула матиме вигляд:

Аc = АU * 3,4 * 10-7 + 1,31 АTh, + 0,085 Аk

Для орієнтовної оцінки необхідно знати перехід від потужності експозиційної дози гамма-випромінювання в мкР / год до базарною забруднення грунтів (Кі / км2).

Ця суто орієнтовна оцінка повинна враховувати весь енергетичний спектр радіонуклідів.

М. Ейзенбад (1967) вказує, що для продуктів поділу, з середньою енергією гамма - квантів 0,7 МеВ (цезій - 137 + барій - 137m) базарною активності 1 Кі / км2 на висоті 0,9 м, буде відповідати потужність експозиційної дози 10 мкР / год.

Орієнтовно, за умови радіоактивного рівноваги, можна вважати, що:

1 мг / кг U = 12,6 Бк / кг;

1 мг / кг Th = 4,07 Бк / кг;

1% К = 313 Бк / кг 40К.

Об'ємна концентрація радіоактивності- Кількість розпадів в одиницю часу, віднесений до обсягу речовини, тобто Kи / л, Кі / м3, Бк / л, Бк / м3 і т.п.

Спочатку об'ємна концентрація радону вимірювалася в Еман і маху - одиницях:

1 еман = 10-10 Kи / л = 220 роз / хв * л;

1 маху = 3,64 еман = 3,64 * 10-10 Kи / л = 780 роз / хв * л

26 Внеш.і внутр. опромінення організму. Який вид радиоакт. випромінювання найбільш небезпечний для внутр. опромінення?

Природний радіаційний фон формується космічним випромінюванням і природними радіонуклідами, що знаходяться в гірських породах, грунті, продуктах харчування та організмі людини.

Космічне випромінювання складається з первинного потоку високоенергетичних частинок, що зароджуються в глибинах космосу і під час сонячних спалахів. Взаємодіючи з атмосферою, первинне випромінювання породжує вторинне і, крім того, створює так звані космогенні радіонукліди - тритій, 7Be, 14C і ін. Потужність дози космічного випромінювання на відкритій місцевості на рівні моря становить приблизно 40 Нзв / год, що відповідає річній ефективній дозі 350 мкЗв. Зі збільшенням висоти потужність дози зростає на 0,6 Нзв / год на кожні 100 м. Будинки, в яких людина проводить частину часу, певною мірою екранують космічне випромінювання. Середній коефіцієнт зниження потужності дози, враховуючи стандартний режим поведінки людини, прийнятий рівним 0,8. Основна частина населення Росії проживає на рівнинних територіях, і середня річна ефективна доза зовнішнього опромінення за рахунок космічного випромінювання оцінюється в 300 мкЗв.

Зовнішньому опроміненню людей піддається також і за рахунок природних радіонуклідів земного походження, тобто радіонуклідів рядів урану і торію та 40К, що знаходяться в гірських породах і грунті. У породах вулканічного походження концентрація активності зазвичай вище, ніж в осадових породах, однак активність деяких осадових порід, наприклад, сланців і фосфоритів, буває досить високою. У районах без виражених геологічних аномалій потужність дози на відкритій місцевості коливається в діапазоні 40-60 Нзв / ч. У деяких районах Земної кулі (в Бразилії, Франції, Індії та ін.) Потужність дози на 1-2 порядки вище середньої величини. В межах Росії немає виражених природних аномалій природного радіаційного фону. Потужність дози на відкритій місцевості складає в середньому 50 Нзв / год, що обумовлює з урахуванням режиму поведінки людини середню річну ефективну дозу в 350 мкЗв, причому 40% за рахунок радіонуклідів торієвого ряду і приблизно по 30% - ряду урану і 40К.

Внутрішнє опромінення людини природними радіонуклідами відбувається в результаті накопичення їх в організмі під час вступу з повітрям, питною водою і харчовими продуктами. Серед них космогенні радіонукліди - 7Be, 14C, 22Na і земного походження - 40К, 87Rb і рядів урану і торію. Найбільший внесок в дозу внутрішнього опромінення дає 40К, який практично рівномірно розподілений в організмі. Середнє річне ефективна доза опромінення жителів Росії, обумовлена ??цим радіонуклідом, становить 200 мкЗв. Опромінення за рахунок радіонуклідів рядів урану і торію (в першу чергу 210Рм і 210Ро) становить 160 мкЗв / рік. Інші радіонукліди в сумі обумовлюють дозу до 20 мкЗв / рік. Отже, сумарна річна ефективна доза внутрішнього опромінення дорівнює 380 мкЗв.

Таким чином структура середньорічний ефективної дози опромінення випромінювання населення Росії природними джерелами іонізуючого випромінювання наступна:Криптон-85 - як радіаційно-небезпечний фактор | Радіоактивний йод - як радіаційно-небезпечний фактор

Ланцюжки радіоактивного розпаду природних радіонуклідів | Вуглець-14 - як радіаційно-небезпечний фактор | Поняття про експозиційної дози іонізуючого випромінювання | Індикаторні види захворювань людини від впливу радіації | Sr90 - як радіаційно-небезпечний фактор | Ефект впливу радіації на тканини, організми і клітини | Радон - як радіаційно-небезпечний фактор | Одиниці активності радіонукліда | Розкрийте суть визна-я дозового навантаження на людину по емалі зубів. ЕПР-спектрометрії | Основні джерела радіаційного забруднення поверхневих вод |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати