На головну

Біхевіоризм як наука про поведінку. Значення біхевіоризму для розвитку сучасної психології (Уотсон).

  1. II універсал УЦ Ради: його значення і загальна характеристика.
  2. Quot;Прусський" та "американський" шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві.
  3. Sf 44. Наука как социальный институт, система воспроизводства
  4. Uuml; Характерні риси економічного розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
  5. А. Наука и просвещение
  6. А. Просвещение и наука
  7. А. Файоль и наука администрирования

Філософія прагматизму спричинила появу в американській психології біхевіоризму, або науки про поведінку (Уотсон). Якщо предметом свого дослідження інтроспективна психологія мала свідомість, то поведінкова психологія - поведінку. Біхевіоризм заперечує свідомість як предмет психології.

Предметом біхевіоризму є вивчення поведінки як зовнішніх реакцій організму на стимули, що впливають на нього. Поведінка, на думку біхевіористів, формується в результаті неусвідомлюваного добирання фізичних рухів як реакцій на стимули.

Цей вид активності людини описувався поняттями: стимул-реакція, утворення навичок, інтеграція навичок, проміжна змінна, потенціал збудження і гальмування, намір, очікування, знання тощо, а розв'язання завдань здійснюється єдиним способом - методом "проб і помилок", "сліпим" добиранням виконаних навмання рухів.

Головне в поведінці - це навички. Мислення зводить їх до мови та мовних навичок. Провідний метод навчання - дресирування, в процесі якого набуваються потрібні навички. Необхідність усвідомлення мети, змісту та процесу навчання вони недооцінюють.

Закони поведінки лише фіксують відношення між тим, що відбувається на "вході" людини (стимул) і "виході" її (реакції*), а те, що відбувається всередині, на думку біхевіоріальної психології, не піддається науковому аналізу, оскільки лежить за межами можливостей прямого спостереження.

Закони дій і поведінки були сформульовані за результатами дослідів з тваринами (переважно білими пацюками) і переносилися на людину.

 Експеримент як основний метод психології. Види психологічних експериментів. Вимоги до їх проведення. | Формування психоаналітичних підходів до дослідження особистості.

Психологія в системі наук. Основні галузі психології. | Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості. Їх ознаки та характеристики. | Метод спостереження: визначення, правила організації спостережень, проблема об'єктивності. | Бесіда, анкета, інтерв'ю, як способи отримання психологічної інформації. Умови використання | Гуманістичний напрямок дослідження особистості | Характеристика галузей сучасної психології | Поняття про психіку. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. | Основні функції психіки. Механізми психіки | Розвиток психіки тварин: залежність рівня розвитку психіки від рівня організації нервової системи. | Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень саморегуляції. "Я-концепція". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати