На головну

V. Комбінований урок.

  1. Е) комбінований
  2. Комбінований інтерфейс EVC
  3. комбінований метод
  4. комбінований метод
  5. КОМБІНОВАНИЙ НАРКОЗ
  6. Комбінований тип шкіри. Догляд.

організація:

· Орг момент

· Перевірка дз 5-7

· Опитування 10-14

· Повідомлення нової теми, завдань, мотивації

· виклад нового 10-12

· Закріплення нового 3-5

· Підсумки 1-2

· Оцінювання

введемо поняття структури уроку, під якою будемо мати на увазі його внутрішню будову, послідовність окремих етапів. Тип уроку визначається наявністю і послідовністю структурних частин.

Учитель сьогодні вільний у виборі структури уроку, аби вона забезпечувала високу результативність навчання і виховання.

Від Коменського і Гербарта бере початок класична подружжя-рехзвенная структура уроку, яка спирається на формальні ступені (рівні) навчання: підготовка до засвоєння нових знань; засвоєння нових знань, умінь; їх закріплення і систематизація; застосування на практиці. Відповідний їй тип уроку носить назву комбінованого (Змішаного). Етапи комбінованого уроку, розкладені на відрізки часу, виглядають так:

 організація  повторення  вивчення нових  закріплення,  завдання
 роботи  вивченого  знань,  систематизація,  на дім
   (актуалізація  формування  застосування  
   знань)  нових умінь    
 етапи

Неважко зрозуміти, чому такий тип уроку названий комбінованим - на ньому вчитель має можливість досягнення кількох цілей. Елементи (етапи) уроку можуть бути скомбіновані в будь-якій послідовності, що робить урок гнучким і придатним для вирішення дуже широкого кола навчально-виховних завдань. Цим, зокрема, і пояснюється широке поширення комбінованого уроку в масовій практиці; за деякими даними, частка комбінованих уроків займає 75-80% від загального числа всіх проведених уроків.

Життєстійкість класичного комбінованого уроку визначило і те, що він краще за інших типів узгоджується з закономірностями навчально-виховного процесу, динамікою розумової працездатності і надає педагогам більше можливості пристосування до конкретних умов.

Крім свого важливого переваги - можливості досягати на одному уроці декількох цілей комбінований урок має і недоліки. Вони проявляються в тому, що майже немає часу не тільки на засвоєння нових знань, але і на всі інші види пізнавальної діяльності. З того часу, коли був запропонований комбінований урок, відбулися радикальні зміни: значно зріс обсяг знань, що вивчаються на уроці, у багатьох школах переповнені класи, що ускладнює управління пізнавальними процесами, погіршилось ставлення учнів до навчання, а тому продуктивність всіх етапів уроку знизилася. З метою підвищення результативності навчальних занять виникли і практикуються інші типи уроків, на яких учні займаються переважно яким-небудь одним видом діяльності. Це уроки засвоєння нових знань; формування нових умінь; узагальнення та систематизації знань, умінь; контролю і корекції знань, умінь; застосування знань, умінь на практиці. Неважко помітити, що всі названі типи є «укорочений» комбінований урок. Структура виділених типів уроку складається зазвичай з трьох частин: 1) організації роботи (1-3 хв), 2) головної частини (формування, засвоєння, повторення, закріплення, контроль, застосування і т.д.) (35-40 хв), 3) підведення підсумків і завдання додому (2-3 хв).

 Квиток 15. Типи уроків. Особливості їх побудови. | Форми організації виховного процесу.

ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ | ПРИНЦИП ЗВ'ЯЗКУ ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ | ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ | Словесні методи навчання | Наочні і практичні методи навчання | МЕТОДИ НАВЧАННЯ | Класифікація методів за типом (характером) пізнавальної | ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ | Сучасні інформаційні засоби навчання. | Квиток 14. Форми організації навчання. Характеристика класно-урочної системи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати