На головну

Аналіз ліквідності балансу.

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Finance, бета-аналіз брендів)
  3. GAP-аналіз у розробці стратегії організації.
  4. Gt; Йде аналіз голосу.
  5. II Аналіз внутрішнього середовища
  6. II етап роботи над твором: Аналіз
  7. II. Аналіз основних груп джерел вивчення теми.

В умовах економічної відособленості і самостійності господарюючі суб'єкти зобов'язані в будь-якому періоді часу мати можливість терміново погашати свої зовнішні зобов'язання, т. Е. Бути платоспроможними, або короткострокові зобов'язання, т. Е. Бути ліквідними. Господарюючий суб'єкт вважається платоспроможним, якщо його загальні активи більше ніж довгострокові і короткострокові зобов'язання. Господарюючий суб'єкт є ліквідним, якщо його поточні активи більше, ніж короткострокові зобов'язання. Потреба в аналізі ліквідності балансу виникає в зв'язку із зусиллям потреби в фінансових ресурсах і необхідністю оцінки кредитоспроможності господарюючого суб'єкта. Ліквідність балансу означає ступінь покриття зобов'язань його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

Ліквідність активів - величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів в грошові кошти. Чим менше потрібно часу, щоб цей вид активів знайшов грошову форму, тим вище його ліквідність.

Ліквідність господарюючого суб'єкта - більш загальне поняття, чим ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів), але господарюючий суб'єкт може залучати позикові кошти за умови його кредитоспроможності, високого рівня інвестиційної привабливості і відповідного іміджу.

Ліквідність підприємства - здатність погашати свої короткострокові зобов'язання поточними активами. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так перспективи.

Платоспроможність - здатність підприємства погашати свої зовнішні зобов'язання. Ліквідність балансу є основою платоспроможності та ліквідності господарюючого суб'єкта. Ліквідність - це спосіб підтримки платоспроможності. Для господарюючого суб'єкта важливішим є наявність грошових коштів, ніж прибутку. Їх відсутність на рахунках в банку в силу об'єктивних особливостей кругообігу коштів може призвести до кризового фінансового стану.

Як джерело інформації для більшості господарюючих суб'єктів виступають річні і квартальні звіти по основній діяльності господарюючого суб'єкта (форма № 1). Активи балансу групуються по їх перетворенню в грошові кошти і розташовуються в порядку убування ліквідності. Зобов'язання по пасиву групуються за термінами їх погашення і розташовуються в порядку зростання термінів. Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце співвідношення:

А1  П1,

А2  П2,

А3  П3,

А4  П4.

Четверте нерівність носить балансуючий характер, так як виконання трьох перших нерівностей тягне виконання і четвертого нерівності. Виконання четвертого нерівності свідчить про наявність у господарюючого суб'єкта власних оборотних коштів.
Експрес-аналіз фінансового стану. Порівняльний нетто-баланс і методика його формування. | Обов'язковий аудит. Економічні суб'єкти, що підлягають обов'язковому аудиту.

Облік і документальне оформлення касових операцій. | ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БАЗИ ПДФО | ПОДАТКОВІ СТАВКИ ПДФО | Загальна класифікація витрат. | Цілі, завдання, інформаційні джерела аналізу фінансового стану. | Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Структура бухгалтерії. Права і обов'язки головного бухгалтера. | Податки, їх сутність і функції. | ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ | Аудит основних засобів та нематеріальних активів. | Загальна характеристика прибутку підприємства, її сутність та функції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати