На головну

Роль і місце вчителя у суспільно-економічному розвитку Української держави. Функції вчителя, його соціально-педагогічні якості.

  1. Quot;Прусський" та "американський" шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві.
  2. Uuml; Характерні риси економічного розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
  3. Антична філософія. Схожість та відмінності від східної філософської традиції. Основні періоди розвитку. Діалектика Сократа.
  4. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
  5. Банки,їх роль,функції ,операції. Види банків. Банківський прибуток.
  6. Біхевіоризм як наука про поведінку. Значення біхевіоризму для розвитку сучасної психології (Уотсон).
  7. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування.

Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь?

У процесі суспільного розвитку дві "посади" є найважливішими: "посади" батька й матері та учителя-вихователя. Адже людина - це мірило всіх речей. Український письменник-філософ Г. С. Сковорода наголошував: благо батьків народити і навчити дитину.

Мати і батько народжують дитину, виконуючи основну функцію в суспільстві - продовження роду людського. "Прославимо жінку-матір, - писав М. Горький, - чия любов не знає перепон, чиїми грудьми вигодуваний увесь світ! Усе прекрасне в людині - від проміння сонця і від молока Матері, - от що насичує любов'ю до життя! <...> без сонця не квітнуть квіти, без кохання немає щастя, без жінки немає кохання, без Матері - немає ні поета, ні героя"1.

Учитель-вихователь продовжує справу батьків у напрямі духовного, інтелектуального розвитку та становлення особистості. Без праці вчителів зупинився б розвиток суспільства. В. О. Сухомлинський, звертаючись до молодшого покоління вчителів, писав: "У наших руках найбільша з усіх цінностей світу - Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творив свою статую з безформного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які потрібно добути, очистити від усього зайвого".Проблема мети виховання в педагогіці. Мета виховання у сучасній вітчизняній школі. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді. | Які психолого-педагогічні якості вчителя-вихователя визначають його професіоналізм?

Психолого-педагогічна характеристика періоду ранньої юності та його основних новоутворень. | Формування особистості в період раннього юнацтва | Особливості розумової діяльності у ранній юності | Історія розвитку Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського - першого класичного університету на Миколаївщині | Категорії дидактики | Принципи навчання | Сутність процесу навчання. | Процеси навчання і пізнання. | Основні етапи засвоєння навчального матеріалу | Відповідно до цієї моделі розрізняють п'ять етапів у процесі засвоєння. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати