Головна

Принципи проектування металургійних підприємств

  1. CASE-засоби проектування інформаційних систем
  2. CASE-засоби проектування програмного забезпечення.
  3. CNews: Які тенденції, на ваш погляд, домінують сьогодні на ринку інформатизації промислових підприємств Росії? Що змінилося на цьому вертикальному ринку за останні роки?
  4. II. Принципи громадянства РФ.
  5. II. Принципи, пов'язані з експлуатацією майна
  6. III. Вихідні дані для проектування
  7. III. Принципи конституційного статусу особистості.

Схеми генеральних планів металургійних підприємств

Взаємне розташування цехів основного виробництва і допоміжних (забезпечують) цехів на майданчику металургійного заводу повинно відповідати ряду вимог, що враховуються при проектуванні і будівництві. До них належать такі вимоги:

- Вимога до відповідності прийнятої технології організації виробництва;

- Вимога до компактності і можливості розширення;

- Вимога до використання прогресивних видів транспорту як для внутрішньозаводських, так і для зовнішніх зв'язків;

- Вимоги до створення необхідних умов праці і побуту для персоналу, включаючи доставку на робочі місця;

- Вимоги до обліку кліматичних, геологічних та інших подібних умов.

Всі ці питання вирішують при розробці генерального плану підприємства.

Генеральним планом називають комплексне технологічне, архітектурно-будівельне і соціально-економічне рішення підпри-ємства, що визначає доцільну взаємозв'язок цехів і підрозділів для ефективного несення виробничих функцій. Генеральним планом називають також результат проектування, а саме креслення, на якому показано взаємне розташування всіх об'єктів на майданчику заводу (будівель, споруд, мереж, доріг і т. П.) Як надземних, так і підземних, в плані і по висоті. Ув'язку об'єктів в плані називають горизонтальною, а по висоті - вертикальним плануванням. Обидві планування пов'язані між собою умовами трасування транспортних комунікацій. Саме тому транспорт справляє визначальний вплив на генеральний план. Схема генерального плану показує взаємне розташування цехів основного виробництва і їх транс-кравці зв'язку.

У дореволюційні роки будівництво металургійних заводів велося хаотично, майже при повному ігноруванні соціальних факторів. У перші п'ятирічки для нових заводів розроблено кілька схем генерального плану, орієнтованих на розливання важких злитків у виливниці і залізничні перевезення металу між цехами. Основні з них наведені на рисунок 4.1.

Перші дві схеми, що допускають в принципі необмежену розвиток, були використані для багатоциклових заводів, інші - для одноціклових, так вони ускладнюють або взагалі не допускають розвитку. У цих схемах проведено чітке відокремлення металургійних пе-рідшали в окремі зони на проммайданчику заводу: аглококсодоменний блок (ДЦ) і зони сталеплавильних (СЦ) і прокатних (ПЦ) цехів. Свого - час схеми повністю відповідали технічним рівнем світової чорної металургії. У загальних рисах вони були використані на всіх вітчизняних металургійних заводах, в тому числі і на побудованих до 50-х років 20 століття.

Малюнок 4.1 - Основні схеми генерального плану металургійного заводу

а - розташування сталеплавильних цехів (СЦ) під кутом до прокатних (ПЦ) і доменному (ДЦ). Реалізована на Магнітогорському металургійному комбінаті;

б - послідовне розташування ПЦ і СЦ під кутом до ДЦ. Реалізована на Новолипецькому, Криворізькому, Череповець-ком, Челябінськом, Орско-Халіловську комбінатах .;

в - послідовне розташування СЦ і ПЦ паралельно ДЦ. Реалізована на 3ападной-сибірському металургійному комбінаті;

г - послідовне розташування ДЦ і СЦ паралельно ПЦ. Реалізована на Кузнецькому металургійному комбінаті;

д - паралельне розташування ДЦ і ПЦ під кутом до СЦ. Реалізована на Карагандинському металургійному комбінаті на першому етапі будівництва.

За умовами розміщення на генеральному плані сучасні це-хи мають ряд особливостей. Для них характерні значні габарити в плані, складна конфігурація, велике число залізничних і автомобільних вводів, тісний зв'язок і навіть блокування суміжних переділів, безпосередню взаємодію із зовнішнім транспортом у зв'язку з масовою відвантаженням готової продукції вагонами МПС. Щодо країн світу і пануючого напрямку вітрів цехи розташовують з урахуванням найбільш сприятливого природного освітлення і аерації, а також провітрювання майданчика заводу і запобігання снігових заметів. Поздовжні осі будівель та світлових ліхтарів орієнтують в межах від 45 ° до 110 ° до меридіану, а поздовжні осі аераційних ліхтарів і стіни будівель з прорізами, використовуваними для аерації, перпендикулярно або під кутом не менше 45 ° до переважного напрямку вітрів літнього періоду року. Відстань від прохідних до входів в побутові приміщення не повинно перевищувати 800м, інакше слід передбачати внутризаводской пасажирський транспорт або глибокі вводи на майданчик заводу міського транспорту. Зону, в якій розташовуються виробництва першого та другого переділів доцільно розміщувати таким чином, щоб за ними у напрямку вітрів переважаючих напрямків не розташовувалися інші виробництва, адміністративні будівлі і житлові масиви.

Все вищесказане актуально для будівництва нових металургійних заводів. При реконструкції існуючих ці дані необхідно враховувати і прагнути реалізовувати в повному обсязі, проте, з обов'язковим урахуванням існуючої ситуації. Це пов'язано з тим, що територія заводу, як правило пронизана численними трасами з енергоносіями, залізниці і автодорогами, трасами зв'язку, інформаційними мережами тощо Перед зведенням проектованого об'єкта в конкретних умовах проводять ряд заходів. До них відносяться інженерні вишукування і організаційно-технічна підготовка майданчика до будівництва.Основні напрямки проектування технологічних ліній і комплексів металургійного виробництва; спеціалізація, концентрація і кооперування в металургії | Профіль доменної печі (ведучий, горн, заплечики, распар і шахта, фундамент доменної печі).

Робоча документація. | Автоматизація процесів проектування. | Часовий лаг. | Соціальний стандарт. | Цілі створення і призначення САПР. Математичні моделі САПР. | Проектна виробнича програма | Регламент відвантаження продукції | Функції генерального проектувальника. | ресурси | Прогнозування в САПР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати