На головну

А. К. Желєзнова пропонує виділити наступні етапи раба ти соціального педагога з сім'єю в рамках патронажу.

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. CNews: Які зі своїх проектів ви могли б виділити в числі найбільш цікавих?
  3. Cтруктура соціального світу і його типізація в конструкти повсякденного мислення.
  4. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  5. IV. Типи соціальної поведінки. Звичаї. звичаї
  6. PIC16 має наступні параметри і режими.
  7. PR-кампанія: визначення, види, етапи.

1-й етап. Знайомство. Договір з сім'єю.

Робота з сім'єю починається з укладення двостороннього договору між сім'єю і освітнім закладом в особі соціального педагога. Договір не має юридичної сили. Його значення полягає у встановленні «правил гри», окресленні кола взаємних зобов'язань і прав, а також в закріпленні в свідомості сторін факту вступу у взаємини для досягнення спільної мети.

2-й етап. Входження в сім'ю. Створення та підтримка мотивації до виходу з кризи.

Соціальний педагог повинен допомогти спочатку оформити наявний позитивний потенціал сім'ї в плани і наміри членів сім'ї, а потім сприяти втіленню цих планів і намірів в реальні дії, вчинки, відстежуючи послідовність цілеспрямованих дій по виходу з кризи.

3-й етап. Збір інформації про сім'ю:

Соціальний педагог починає свою роботу з збору точної, повної, достовірної, об'єктивної інформації про членів сім'ї і їх найближче оточення в місцях її перебування. Йому необхідно знати:

- склад сім'ї;

- Характеристику зовнішніх і внутрішніх контактів сім'ї;

- Норми, цінності, правила, уявлення даної сім'ї;

- Здатності і можливості членів сім'ї;

- Рівень матеріального забезпечення, особливості організації побуту;

- Стан здоров'я, спосіб життя і звички членів сім'ї.

4-й етап. Аналіз інформації про сім'ю.

Аналіз інформації про сім'ю соціальний педагог здійснює з метою знайти оптимальні підходи до вирішення проблем сім'ї та найбільш ефективні способи взаємодії з нею. При цьому він не тільки надає наявну у нього інформацію, а й постійно черпає важливу для нього інформацію про можливі теоретичних і практичних підходах до вирішення тих чи інших проблем сім'ї.

5-й етап. Виведення сім'ї з соціальної ізоляції. План і контракт в роботі з сім'єю.

Цілі, завдання та перспективи роботи соціального педагога та сім'ї знаходять своє вираження в контракті. Контракт складається соціальним педагогом на основі аналізу отриманої інформації разом з членами сім'ї. У ньому в стислій формі висловлюються наміри сторін, прийняті ними на себе зобов'язання по виведенню сім'ї з кризи, вказуються терміни цієї роботи.

6-й етап. Вихід з сім'ї.

Після закінчення інтенсивного періоду роботи соціальний педагог представляє Карту змін сім'ї.

У діяльності соціального педагога використовується такожнагляд, Такі його форми, як офіційний (формальний) і неофіційний (неформальний). Офіційний нагляд - це нагляд, здійснюваний соціальним педагогом за дорученням офіційних органів (органів опіки та піклування, органів управління освітою і т.п.), в обов'язки яких безпосередньо входить контроль за тими чи іншими соціальними процесами і явищами, за діяльністю відповідних соціальних об'єктів і осіб. Неофіційний (неформальний) соціальний контроль (в даному випадку правильніше використовувати саме цей термін) являє собою не що інше, як взаємний контроль учасників будь-якого процесу за дотриманням кожним з них формально встановлених або добровільно взятих на себе обов'язків, правил поведінки. На відміну від патронажу нагляд не передбачає активних корекційно-реабілітаційних дій з боку фахівця.

Об'єктом соціального нагляду є виконання нормативних актів, приписів, офіційних рекомендацій. Соціальний нагляд спрямований також на хід виконання конкретних соціальних програм і проектів, дотримання встановлених правил та умов утримання і життєдіяльності осіб в установах соціального обслуговування, піклування та перевиховання. Це - будинки-інтернати, дитячі будинки, спеціальні школи-інтернати, виховно-трудові і виправно-трудові колонії і т.д.

Особливу значущість має здійснення нагляду за станом і життєдіяльністю сімей та осіб «групи ризику» та девіантної поведінки (алкоголіки, наркомани, повії і т.п.).

 Технологія гармонізації соціально-педагогічної взаємодії в педагогічному колективі. | Методика соціально - педагогічної сімейного консультування.

Соціально-педагогічні технології в діяль-ти фахівців установ соц. захисту дітей та підлітків. | Соціально-педагогічні технології в діяль-ти фахівців закладів охорони здоров'я. | Соціально-педагогічні технології в діяльності фахівців пенітенціарної системи. | Методика і технологія соціально-педагогічної роботи в закладах культури. | Соціально-педагогічні технології в роботі соціального педагога з девіантними дітьми та підлітками. | Встановлення контакту з девіантною підлітками | Технологія соціально-педагогічної. підтримки обдарованих дітей в установах основного і додаткового. освіти. | Технологія соціальної адаптації дітей-сиріт. | Технології роботи соціального педагога з сім'єю. | Методика діагностики особистості і навколишнього його мікросередовища. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати