На головну

Приватні технології соц. роботи. Соц. робота з молоддю.

  1. Сучасні технології фізичного розвитку і виховання дітей дошкільного віку.
  2. D - тригери, позначення на схемах, призначення входів, діаграма роботи.
  3. g Соціальні технології
  4. I. Характеристика основних напрямків комплексної системи роботи.
  5. I.3. Геодезичні роботи.
  6. II. Нові комунікаційні технології та послуги
  7. III. Робота над новим матеріалом.

Рішення виникаючих у молодіжній сфері соціальних проблем не може бути реалізоване без організації соціальної роботи, розгортання діяльності соціальних служб для неповнолітніх і молоді. Соціальна робота серед молоді розглядається серед молоді як забезпечення найбільш сприятливих соціально-економічних умов розвитку кожної молодої людини, що сприяє соціальному становленню особистості, набуття нею всіх видів свобод і повноцінної участі індивідів у житті суспільства. Під соціальною роботою з молоддю розуміється професійна діяльність з надання допомоги, як окремому молодій людині, так і групам молодих людей з метою поліпшення або відновлення їх здатності до соціального функціонування; створення умов, що сприяють досягненню цих цілей в суспільстві, а також робота з молодими людьми на комунальному рівні, за місцем проживання або в трудових колективах. При організації діяльності соціальних служб для неповнолітніх і молоді здійснюється цілий комплекс заходів. Вирішується завдання по створенню і розвитку комплексу спеціалізованих служб і установ з надання підліткам та молоді різноманітних медико-соціальних, психолого-педагогічних, реабілітаційних та соціально-правових послуг. Відповідно до затвердженої номенклатури органів у справах молоді

існує наступна структура соціальних служб:

Центр соціально-психологічної допомоги молоді для надання медико-психолого-педагогічної допомоги молоді, яка переживає кризові стани, що знаходиться в конфліктних ситуаціях, профілактики та попередження девіантної і суїцидальної поведінки даної категорії молоді; Консультативний центр для підлітків і молоді, який надає кваліфіковану, екстрену, анонімну, безкоштовну психологічну допомогу по телефону;

Притулок для підлітків, що створює умови для життєдіяльності неповнолітнього, відчуженого з об'єктивних чи суб'єктивних причин від сприятливих умов свого розвитку в сім'ї, виховному закладі, суспільстві;

Центр ресоціалізації молоді, призначений для осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, і який надає їм консультативну, соціально-правову, профорієнтаційна і психологічну допомогу, в першу чергу, неповнолітнім, які опинилися в дезаптірованном стані;

Центр інформації для молоді, який надає інформаційні та методичні послуги органам виконавчої влади у справах молоді, організаціям і установам, що працюють з молоддю, різними групами молоді.

«Молодіжні» проблеми при всій їх специфіці неможливо вирішити у відриві від системи підтримки сім'ї, освіти та охорони здоров'я, охорони громадського порядку, спорту і т.д. Становлення ж соціальних служб здійснюється в наш час за умов роз'єднаності окремих програм і відомчого протистояння. Соціальні служби для молоді відчувають значні труднощі, обумовлені, зокрема, вкрай повільним становленням єдиної системи в масштабах країни.

Значні успіхи в області організації соціальної роботи з молоддю досягнуті в Астрахані, Новосибірську, Тюменської області і інших регіонах Росії. У 1997 році за підсумками конкурсу соціальних установ органів у справах молоді 20 комплексам соціальних молодіжних служб і підлітково-молодіжних клубів були присвоєні спеціальні статуси: опорний центр, опорно

експериментальний центр, експериментальний центр. Напрямками їх роботи є: надання соціально-психологічної допомоги підліткам та молоді шляхом створення безкоштовних анонімних кабінетів психологічного розвантаження, центрів і служб (Служба соціально-психологічної допомоги дітям і підліткам «Форпост» Єкатеринбурга);

правова допомога молоді та молодій сім'ї (Центр соціальної підтримки молоді Курська; Комплекс соціальних служб молоді Астрахані);

профілактична виховна робота з неповнолітніми (Комплекс служб соціальної допомоги неповнолітнім Новосибірська; Центр «Четвертий світ» в Москві);

медична та медико-соціальна допомога молоді (Центр «Ювентус» в Новосибірську, центри реабілітації і планування сім'ї в Хабаровську);

МТРСППриватні технології соц. роботи. Соц. робота з мігрантами. | Класифікація та призначення соціально-педагогічних технологій.

Класифікація методів в залежності від кількості клієнтів (індивід., Групова, спілкування). | Групова соціальна робота | Поняття соц. технології в соц. роботі. Система загальних технологій (діагностика, профілактика та адаптація). | Поняття соц. технології в соц. роботі. Система загальних технологій (корекція, терапія, реабілітація). | Поняття соц. технології в соц. роботі. Система загальних технологій (соц. Експертиза, прогнозування, проектування). | Приватні технології соц. роботи. Соц. робота в сфері соц. зайнятості населення. | Приватні технології соц. роботи. Соц. робота з сім'єю. | Приватні технології соц. роботи. Соц. робота з людьми похилого віку. | Приватні технології соц. роботи. Соц. робота з підлітками девіантної поведінки. | Приватні технології соц. роботи. Соц. робота з інвалідами. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати