Головна

Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.

  1. Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  2. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3. Сільськогосподарські картографування, його особливості та завдання.
  4. I. Авторитет в організації та його основні типи.
  5. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  6. I. Основні тенденції післявоєнного розвитку Західної Європи.

Основні завдання та функції сільської лікарської дільниці:

1) амбулаторна і стаціонарна медична допомога населенню;

2) патронаж вагітних;

3) заходи з охорони здоров'я дітей і підлітків;

4) санітарно-протиепідемічні заходи;

5) вивчення захворюваності на ділянці;

6) санітарна освіта та організація роботи санітарного активу;

7) спостереження за санітарним станом населених пунктів та інших об'єктів;

8) медико-санітарне забезпечення польових робіт;

9) підготовка санітарного активу і санітарно-просвітня робота.

Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) організовується, коли чисельність сільського населення становить 700 - 3000 чоловік і відстань до найближчого ЛПУ - 2 - 4 км.

Дільнична лікарня - медичний заклад, в якому надається перша лікарська допомога. Її потужність визначається числом ліжок і залежить від радіуса обслуговування, чисельності та щільності населення, наявності промислових підприємств. Характер і обсяг стаціонарної медичної допомоги, яка надається дільничними лікарнями, залежать від її оснащення та наявності лікарів-фахівців. У дільничних лікарнях розгортаються ліжка загального профілю і за основними спеціальностями (хірургії, педіатрії, інфекційних хвороб).

У поліклінічному відділенні (амбулаторії) дільничної лікарні лікарі ведуть прийом дорослих і дітей, надають невідкладну допомогу на дому і при необхідності госпіталізують хворого в стаціонар. Лікарі разом з фельдшерами проводять диспансеризацію населення ділянки, здійснюють експертизу працездатності, забезпечують спадкоємність в обстеженні і лікуванні хворих зі стаціонаром, «Швидкою допомогою», спеціалізованими лікувальними установами, організовують і проводять профілактичні огляди населення, активний патронаж жінок і дітей, займаються підвищенням санітарної культури населення .

На СВУ проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів під керівництвом і контролем районного центру санепіднагляду, організовується проведення щеплень всьому населенню (особливо дитячого). При виявленні інфекційних захворювань забезпечуються рання діагностика і госпіталізація хворих в інфекційне відділення дільничної лікарні.

 Організацію лікувально-пpофілактіческой допомоги сільському населенню. | Cтpуктуpа і содеpжание АДВОКАТУРИ ЦРЛ.

Регістpація і аналіз інфекційної (епідемічної) захворюваності (показники, динаміка). | Захворюваність з часової утpату тpудоспособності (методика розрахунку показників). | Класифікація захворювань людини. Міжнародна класифікація хвороб, травм і причин смерті. Основне призначення класифікацій. Цілі і завдання їх створення. | Захворюваність по результату медичних осмотpа. | Організацію роботи стаціонару пологового будинку (pодільного відділення лікарні). | Організацію АДВОКАТУРИ жіночої консультації. | Організацію АДВОКАТУРИ дільничного акушеpа-гінеколога. | Організацію АДВОКАТУРИ дитячої поліклініки. | Особливості Організацію АДВОКАТУРИ стаціонаpа дитячої лікарні. | Cтpуктуpа і содеpжание АДВОКАТУРИ гоpодской поліклініки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати