На головну

Нецінові фактори пропозиції

  1. IV етап статистичного дослідження - аналіз отриманого матеріалу, висновки і пропозиції на основі результатів дослідження.
  2. L-форми бактерій, їх особливості та роль в патології людини. Фактори, що сприяють утворенню L-форм. Мікоплазми та захворювання, викликані ними.
  3. А) Внутрішні чинники
  4. Абіотичні фактори водного середовища
  5. Актуальне членування пропозиції.
  6. Амортизаційні відрахування. Фактори, що впливають на вибір амортизаційної політики організації.
  7. Аналіз витрат ТОВ «Комунальник» і пропозиції по оптимізації їх величини

1-Величина витрат (витрат) залежить від застосовуваних технологій виробництва та ресурсів;

2 податки та субсидії;

3-ціни на інші товари

4-число продавців і товаровиробників;

5 Очікування майбутнього зміни цін

еластичність-це міра реагування однієї змінної на одновідсоткове зміну іншої змінної

еластичність пропозиції- Це показник відносної зміни пропозиції товару при 1% зміною ціни на нього.

Es = DQ / Q: DP / P де

DQ / Q - відносна зміна пропозиції в%

DP / P - відносна зміна ціни в%

Для еластичного пропозиції характерні ті ж закони що і для попиту, тільки в зворотній залежності величина пропозиції зростає при збільшенні ціни Т. е. Еластичність пропозиції за ціною є позитивною величиною.

1. пропозицію еластично, Коли воно змінюється більше, ніж на 1% при зміні ціни на 1% (Еs> 1)

2. пропозиція нееластична, Якщо воно змінюється менш ніж на 1%, при зміні ціни на 1% (Еs <1)

3. Одинична еластичність пропозиції якщо Еs = 1, Т. Е. При зміні ціни на 1% пропозицію зміниться на 1%.

4. абсолютно нееластичне пропозицію Es = 0

5. вчинене еластична пропозиціяЗакон попиту не діє | Фактори еластичного пропозиції

Загальна характеристика ринкової економіки: основні елементи, структура та принципи функціонування ринкової економіки. | Роль: С-сть явл. базовим екон. ставленням, кіт. визначає ставлення виробництва, розподілу, обміну та споживання. | Діяльність підприємства в ринковій економіці: витрати, доходи і їх регулювання | Поведінка фірми в ринкових умовах: фірма в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Антимонопольне законодавство. | Ринок недосконалої конкуренції. | Антимонопольне регулювання | Макроекономічні показники і їх роль в макроекономічній політиці держави. | види ВНП | Роль і значення макроекономічних показників і пропорцій в регулюванні національної економіки | Класична модель макроекономічної рівноваги (Сукупний попит - Сукупна пропозиція). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати