На головну

Конституційні основи фінансової діяльності в Російській Федерації.

  1. A) Міністерства культури Російської Федерації
  2. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  3. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
  4. I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  5. I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  6. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  7. II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 8

1. У Російській Федерації гарантуються єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримка конкуренції, свобода економічної діяльності.

2. У Російській Федерації визнаються і захищаються так само приватна, державна, муніципальна й інші форми власності.

Стаття 34

1. Кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності.

2. Не допускається економічна діяльність, спрямована на монополізацію і недобросовісну конкуренцію.

Стаття 57

Кожен зобов'язаний сплачувати законно встановлені податки і збори. Закони, які встановлюють нові податки або погіршують становище платників податків, зворотної сили не мають.

стаття 71

У веденні Російської Федерації перебувають:

г) встановлення системи федеральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, порядку їх організації і діяльності; формування федеральних органів державної влади;

д) федеральна державна власність і управління нею;

е) встановлення основ федеральної політики і федеральні програми в області державного, економічного, екологічного, соціального, культурного і національного розвитку Російської Федерації;

ж) встановлення правових основ єдиного ринку; фінансове, валютне, кредитне, митне регулювання, грошова емісія, основи цінової політики; федеральні економічні служби, включаючи федеральні банки;

з) федеральний бюджет; федеральні податки і збори; федеральні фонди регіонального розвитку;

Стаття 75

1. Грошовою одиницею в Російській Федерації є рубль. Грошова емісія здійснюється виключно Центральним банком Російської Федерації. Введення і емісія інших грошей в Російській Федерації не допускаються.

2. Захист і забезпечення стійкості рубля - основна функція Центрального банку Російської Федерації, яку він здійснює незалежно від інших органів державної влади.

3. Система податків, що стягуються у федеральний бюджет, і загальні принципи оподаткування і зборів в Російській Федерації встановлюються федеральним законом.

4. Державні позики випускаються в порядку, визначеному центральним законом, і розміщуються на добровільній основі.

Стаття 101

5. Для здійснення контролю за виконанням федерального бюджету Раду Федерації і Державна Дума утворюють Рахункову палату, склад і порядок діяльності якої визначаються федеральним законом.

Стаття 104

3. Законопроекти про введення або скасування податків, звільнення від їх сплати, про випуск державних позик, про зміну фінансових зобов'язань держави, інші законопроекти, що передбачають витрати, що покриваються за рахунок федерального бюджету, можуть бути внесені тільки за наявності висновку Уряду Російської Федерації.

Стаття 106

Обов'язковому розгляду в Раді Федерації підлягають прийняті Державною Думою федеральні закони з питань:

а) федерального бюджету;

б) федеральних податків і зборів;

в) фінансового, валютного, кредитного, митного регулювання, грошової емісії

Стаття 114

1. Уряд Російської Федерації:

а) розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет і забезпечує його виконання; подає Державній Думі звіт про виконання федерального бюджету; подає Державній Думі щорічні звіти про результати своєї діяльності, в тому числі з питань, поставлених Державною Думою <14>;

б) забезпечує проведення в Російській Федерації єдиної фінансової, кредитної та грошової політики;

 Фінансове право як галузь російського права: предмет, метод, система, взаємозв'язок з іншими галузями права. | Фінансово-правові відносини Поняття, види, особливості.

Фінансова діяльність держави: поняття, методи, форми, принципи | Правовий статус Центрального банку Російської Федерації як суб'єкта фінансової діяльності. | Правове становище Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду як суб'єкта фінансовій діяльності | Правове становище Рахункової Палати Російської Федерації. | Повноваження Президента Російської Федерації в сфері фінансової діяльності | Бюджетне право і бюджетні правовідносини: поняття, особливості. Джерела бюджетного права | Загальна характеристика стадії затвердження проекту федерального бюджету і прийняття закону про федеральний бюджет як складової частини бюджетного процесу | Поняття і види доходів бюджету. | Загальна характеристика міжбюджетних відносин в Російській Федерації. міжбюджетні трансферти | Основні джерела формування і напрями використання коштів Пенсійного фонду Російської Федерації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати