На головну

Забезпечення виконання дог-рів.

  1. PR-служба організації: нормативне забезпечення діяльності, типова структура, функції підрозділів.
  2. V. Організація і забезпечення діяльності повноважного представника
  3. V. Прикладне програмне забезпечення.
  4. V2: {{4}} 4.4 Забезпечення безпеки руху та збереження вагонів в експлуатації
  5. VI. Право на соціальне забезпечення і соціальний захист.
  6. А) Призначення і порядок виконання розрахунків
  7. А) ергономічне забезпечення б) правове забезпечення

Положення межд-х дог-рів, що вступили в силу і відповідно, є чинними, повинні виконуватися гос-вами-учасницями добровільно, на основі принципу сумлінного виконання зобов'язань.

У РФ створено механізм виконання зобов'язань за міжнародними дог-рам, який закріплений в ФЗ «Про межд-х дог-рах РФ». Він включає як заходи організаційного характеру, так і прийняття відповідних законодавчих та інших нормативних актів, тобто законодавче забезпечення межд-х дог-рів, що діють в РФ. Так, ст. 35 закону передбачає, що забезпечують виконання межд-х дог-рів Президент і Уряд РФ, а також федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади Sов федерації. Стаття 36 закріплює заходи, що вживаються в разі порушення межд-ого дог-ра.

4. Способи тлумачення дог-рів.

Тлумачення межд-х дог-рів має здійснюватися в першу чергу відповідно до основних принципів МП.

Головним об'єктом тлумачення є текст дог-ра, включаючи всі його частини.

Тлумачення межд-х дог-рів здійснюється наступними способами:

- Граматичним;

- Логічним;

- Систематичним;

- Історичним.

Sамі тлумачення можуть виступати учасники межд-ого дог-ра, міжнародні організації та міжнародні судові органи. Наприклад, Міжн-й Суд ООН повинен тлумачити дог-р, виходячи тільки з власного розуміння тексту і не беручи до уваги наміри сторін. Одним з основних принципів тлумачення є принцип ефективності.

Мова дог-рів.Двосторонні дог-ри складаються на мовах обох сторін. Обидва тексти мають однакову юридичну силу, мають однакову силу, так само справжніми. Багатосторонні дог-ри укладаються на декількох мовах. Універсальні дог-ри під егідою ООН полягають на шести офіційних мовах - англійській, російській, французькою, арабською, іспанською, китайською. Якщо дог-р складений на двох або декількох мовах, то все мовні тексти повністю рівнозначні і мають однакову юридичну силу. Передбачається, що сенс всіх тестів єдиний і вживані терміни мають однакове значення в кожному автентичному тексті.Вступ межд-х дог-рів в силу. Дія межд-ого дог-ра в часі, просторі і по колу осіб. Тлумачення межд-х дог-рів. | Порядок припинення межд-ого дог-ра визначається його учасниками. Це може бути зроблено в самому дог-ре або визначено наступною угодою.

Акти межд-х організацій і конференцій. | Рішення межд-х судових і арбітражних установ. | Співвідношення межд-ого і внутригос-венного права. Теорія трансформації і безпосереднього застосування. | Застосування норм МП внутригос-судинними органами. | Поняття і види Sов МП. Міжнародна правоSность націй і народів, що борються за свою незалежність і гос-венно-подібні утворення. | Д-ви як Sи МП. ПравоSность членів федерацій. | Правонаступництво гос-в. | Міжнародно-правовий статус індивідів. | Поняття і види межд-х дог-рів. Порядок укладення межд-х дог-рів. | Способи вираження згоди гос-в на обов'язковість дог-рів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати