На головну

Предмет і задачі математичної статистики.

  1. Amp; 1. Предмет і завдання курсу історія. У чому сутність історичного знання?
  2. C) можливо, деякі завдання вирішить швидше одноядерного
  3. CNews: Які завдання дозволяє вирішувати ІТ промисловим підприємствам?
  4. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  5. Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
  6. Сільськогосподарські картографування, його особливості та завдання.
  7. Специфіка предмета психології по П. Я. Гальперіну

Математична статистика - це наука, що займається методами обробки експериментальних даних. Будь-яка наука вирішує в порядку зростання складності і важливості наступні завдання:

- Опис явища;

- Аналіз і прогноз;

- Пошук оптимального рішення.

Такого роду завдання вирішує і математична статистика:

- Систематизувати отриманий статистичний матеріал;

- На підставі отриманих експериментальних даних оцінити цікавлять нас числові характеристики спостерігається випадкової величини;

- Визначити число дослідів, достатню для отримання достовірних результатів при мінімальних помилки вимірювання.

Одним із завдань третього типу є задача перевірки правдоподібності гіпотез.

40. Поняття генеральної і вибіркової сукупностей.Емпіричний закон розподілу.

Генеральною сукупністю називається імовірнісний простір  і певна на цьому просторі випадкова велічінаX. Випадкової вибірки або просто вибіркою обсягу n називається послідовність  , N незалежних однаково розподілених величин, розподіл кожної з яких збігається з розподілом досліджуваної випадкової величини X. Вибірку часто називають емпіричним поруч.

 Теорема Чебишева. | Метод моментів.

Схема Бернуллі. | Граничні теореми Лапласа. | Дискретні класичні розподілу. | Безперервні класичні розподілу. | Функція розподілу ймовірностей для багатовимірних випадкових величин. | Математичне сподівання випадкової величини. | Дисперсія і середньоквадратичне відхилення випадкової величини. | Моменти випадкової величини. | Числові характеристики системи випадкових величин. | Властивості математичного очікування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати