На головну

Вектор намагніченості

  1. II. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА.
  2. IV-а. Векторная алгебра
  3. IV. Векторная алгебра
  4. N-мерный вектор и векторное пространство
  5. V - вектор мгновенной скорости точки А.
  6. А - начало вектора В
  7. А) Линейные операции над векторами. Скалярное произведение векторов.

Ве́ктор намагні́ченості або намагні́ченість - характеристика відгуку середовища на прикладене до нього магнітне поле, магнітний момент одиниці об'єму речовини.

Позначається зазвичай літерами або .

,

де - магнітна індукція, - напруженість магнітного поля [1].

Фізична природа

Намагніченість зумовлена або мікроскопічними струмами, які виникають в речовині у зовнішньому магнітному полі, або спінами.

В певних речовинах, які називаються феромагнетиками намагніченість може існувати без зовнішнього магнітного поля. Такі речовини утворюють постійні магніти.

Магнітна сприйнятливість (найчастіше позначається ) характеризує здатність речовини намагнічуватись під дією зовнішнього магнітного поля:

де

- вектор напруженості магнітного поля;

- вектор намагніченості середовища.

 Залежність | Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв'язування

Білет №6 | Білет №7 | Білет 9 | Білет 10 | Білет №11 №11 Використання закону повного струму для знаходження магнітних полів | Формула магнітного потоку довільного поля. Теорема Гауса. Дивергенція та ротор магнітного поля | Робота магнітного поля по переміщенню струму. Циркуляція вектора магнітної індукції. | Рух заряджених частинок у електричному полі. | Рух заряджених частинок у магнітному полі. | Резонансна крива |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати