На головну

Застосування кривих байдужості для пояснення вибору споживача

  1. I. Електричний струм в рідинах. Електроліз. Закон електролізу. Застосування електролізу.
  2. I. Електричний струм в напівпровідниках. Власна і домішкова провідність, р-п перехід. Напівпровідникові прилади та їх застосування.
  3. II. ХІМІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СОЕДИНЕНИЙ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ, ЗАСТОСУВАННЯ В ветеринарії
  4. Microsoft Word: Застосування і створення шаблонів
  5. S: головний засіб забезпечення контролю за ситуацією - застосування обладнання.
  6. Z-перетворення. Застосування для певних перехідних характеристик дискретних систем
  7. А) проблем раціонального вибору індивіда, як в політиці, так і на політичних результатах і наслідках взаємодії раціональних індивідів;

графічно переваги споживача можна представити у вигляді кривих байдужості.

крива байдужості відображає сукупність наборів благ, між якими споживач не робить жодної різниці, т. е. вони приносять йому однакову корисність. Іншими словами, набори М1 і М3 приносять споживачеві однакову корисність.

Крива байдужості матиме негативний нахил виходячи з припущення про ненасищаемості потреб.[Спускаючись вниз по кривій від т. М3 до т. м4, Споживач втрачає деяку кількість товару Y, тим самим потрапляючи в т. М5. Для того, щоб залишитися на даній кривій байдужості втрачене кількість товару Y (-?Qy)має бути компенсовано якоюсь кількістю товару X (+ ?Qx).Таким чином нахил (-?Qy)/(?Qx) буде негативне число, т. к. чисельник і знаменник завжди будуть з різними знаками].

Карта кривих байдужості - Спосіб опису переваг людини.

Властивості кривих байдужості:

1.Набори на кривих байдужості, більш віддалених від початку координат, предпочитаются наборам на менш віддалених кривих [Т. к. вони забезпечують споживачеві велику корисність].

2.Криві байдужості не перетинаються [Доказ від протилежного].

Набір, представлений т. А належить кривим U2и U1, А, отже, споживач не робить різниці між наборами А, В і С. Але набір З> В, т. К. U2 > U1. Виходячи з цього і набір А має предпочитаться набору С, а це є протиріччя.Рівновага споживача при різних типах переваг. | кутове рішення

Поведінка споживача і його раціональність. Криві байдужості для різних типів переваги споживача | Ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому. Рівняння. | Індекс цін Лас Пейреса. | Індекс Пааше. | Криві компенсованого попиту і різні види благ | Перехресні ефекти зміни ціни заміщення і доходу | Різні форми заохочення споживача і споживчий вибір. | Короткострокове і довгострокове рівновагу фірми в умовах монополістичної конкуренції. Визначення ціни, обсягів виробництва. | Роль нецінової конкуренції при монополістичної конкуренції. Ефективність монополістичної конкуренції. | Стратегічне поведінка фірм на галузевому ринку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати