На головну

Стаття 90. Землі транспорту

  1. III. Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту
  2. Uuml; Бюджетний кодекс РФ, Стаття 42. Доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності.
  3. V2: {{2}} 1.2 Загальні відомості про вагонному комплексі залізничного транспорту
  4. V2: {{3}} 1.3 Вагонний парк залізничного транспорту
  5. X11. Підприємства транспорту.
  6. Абсолютна рента. Орендна плата. Ціна землі.
  7. Августа 1795 р 124 статтями якобінської Конституції від 24 липня 1 сторінка

1. Землями транспорту визнаються землі, які використовуються або призначені для забезпечення діяльності організацій та (або) експлуатації об'єктів автомобільного, морського, внутрішнього водного, залізничного, повітряного та інших видів транспорту і права на які виникли в учасників земельних відносин на підставах, передбачених цим Кодексом , федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації.

2. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів залізничного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення залізничних колій;

2) розміщення, експлуатації, розширення і реконструкції будівель, будівель, споруд, в тому числі залізничних вокзалів, залізничних станцій, а також пристроїв та інших об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту, розвитку наземних і підземних будинків, будівель , споруд, пристроїв та інших об'єктів залізничного транспорту;

3) встановлення смуг відведення і охоронних зон залізниць.

Вільні земельні ділянки на смугах відводу залізниць в межах земель залізничного транспорту можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам для сільськогосподарського використання, надання послуг пасажирам, складування вантажів, влаштування вантажно-розвантажувальних майданчиків, споруди прирейкових складів (за винятком складів пально-мастильних матеріалів та автозаправних станцій будь-яких типів, а також складів, призначених для зберігання небезпечних речовин і матеріалів) та інших цілей за умови дотримання вимог безпеки руху, встановлених федеральними законами.

Порядок встановлення і використання смуг відведення і охоронних зон залізниць визначається Урядом Російської Федерації.

3. З метою забезпечення дорожньої діяльності можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення автомобільних доріг;

2) розміщення об'єктів дорожнього сервісу, об'єктів, призначених для здійснення дорожньої діяльності, стаціонарних постів органів внутрішніх справ;

3) встановлення смуг відведення автомобільних доріг.

(П. 3 ст ред. Федерального закону від 08.11.2007 N 257-ФЗ)

3.1. Земельні ділянки в межах смуг відведення автомобільних доріг можуть надаватися в установленому цим Кодексом порядку громадянам і юридичним особам для розміщення об'єктів дорожнього сервісу. Для створення необхідних умов використання автомобільних доріг та їх збереження, забезпечення дотримання вимог безпеки дорожнього руху та забезпечення безпеки громадян створюються придорожні смуги автомобільних доріг. Встановлення меж смуг відведення автомобільних доріг і кордонів придорожніх смуг автомобільних доріг, використання таких смуг відведення та придорожніх смуг здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації про автомобільні дороги та про дорожню діяльності.

(П. 3.1 введений Федеральним законом від 08.11.2007 N 257-ФЗ)

4. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів морського, внутрішнього водного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення штучно створених внутрішніх водних шляхів;

2) розміщення морських і річкових портів, причалів, пристаней, гідротехнічних споруд, інших об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту, розвитку наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів морського, внутрішнього водного транспорту;

3) виділення берегової смуги.

Берегова смуга внутрішніх водних шляхів виділяється для робіт, пов'язаних з судноплавством і сплавом по внутрішніх водних шляхах, поза територіями населених пунктів. Порядок виділення берегової смуги та користування нею визначається Кодексом внутрішнього водного транспорту Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)

5. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів повітряного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для розміщення аеропортів, аеродромів, аеровокзалів, злітно-посадкових смуг, інших наземних об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту, розвитку наземних і підземних будинків , будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів повітряного транспорту.

6. З метою забезпечення діяльності організацій та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту можуть надаватися земельні ділянки для:

1) розміщення нафтопроводів, газопроводів, інших трубопроводів;

2) розміщення об'єктів, необхідних для експлуатації, утримання, будівництва, реконструкції, ремонту, розвитку наземних і підземних будинків, будівель, споруд, пристроїв та інших об'єктів трубопровідного транспорту;

3) встановлення охоронних зон з особливими умовами використання земельних ділянок.

Межі охоронних зон, на яких розміщені об'єкти системи газопостачання, визначаються на підставі будівельних норм і правил, правил охорони магістральних трубопроводів, інших затверджених у встановленому порядку нормативних документів. На зазначених земельних ділянках при їх господарське використання не допускається будівництво яких би то ні було будівель, будов, споруд в межах встановлених мінімальних відстаней до об'єктів системи газопостачання. Чи не дозволяється перешкоджати організації - власникові системи газопостачання або уповноваженої нею організації у виконанні ними робіт з обслуговування і ремонту об'єктів системи газопостачання, ліквідації наслідків виникли на них аварій, катастроф.

7. З метою створення умов для будівництва та реконструкції об'єктів автомобільного, водного, залізничного, повітряного та інших видів транспорту здійснюється резервування земель. Порядок резервування земель для зазначених цілей встановлюється федеральними законами.
Питання 84. Правовий режим земель приміських зон. | Стаття 91. Землі зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики

Стаття 34. Порядок встановлення територіальних зон | Стаття 31. Порядок підготовки проекту правил землекористування і забудови | Стаття 32. Порядок затвердження правил землекористування і забудови | Стаття 33. Порядок внесення змін до правил землекористування і забудови | Стаття 37. Види дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва | Питання 83. Правове регулювання забудови земель поселень. | Стаття 92. Землі для забезпечення космічної діяльності | Стаття 94. Поняття і склад земель особливо охоронюваних територій | Стаття 96. Землі лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів | Стаття 97. Землі природоохоронного призначення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати