На головну

характеристика валів

  1. I ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОРОГИ
  2. I. Загальна характеристика
  3. I. Характеристика основних напрямків комплексної системи роботи.
  4. I. Характеристика основних теоретичних підходів до вивчення теми, що склалися у вітчизняній історичній науці.
  5. II універсал УЦ Ради: его значення и загальна характеристика.
  6. II. Злоякісні мезенхімальні пухлини. Загальна характеристика.
  7. II. Характеристика, що стосується виду зв'язку

У технології машинобудування в поняття "вали" прийнято включати власне вали, осі, пальці, штоки,

колони та інші подібні деталі машин, утворені зовнішніми поверхнями обертання при значному

переважання довжини над діаметром. Конструктивне різноманітність валів викликається різним поєднанням ци-

ліндріческіх, конічних, а також зубчастих (шліцьових), різьбових поверхонь. Вали можуть мати шпонкові

пази, лиски, осьові і радіальні отвори.

Технологічні завдання формулюються відповідно до рекомендацій і охоплюють вимогами

до точності деталі по всіх їх параметрами.

Точність розмірів. Точними поверхнями валів є, як правило, його опорні шийки, поверхнею

сті під деталі, що передають крутний момент. Зазвичай вони виконуються по 6-7-му квалітетами.

Точність форми. Найбільш точно регламентується форма в поздовжньому і поперечному перетинах у опорних

них шийок під підшипники кочення. Відхилення від круглості і профілю в поздовжньому перетині не повинен пре-

перевищувати 0,25 ... 0,5 допуску на діаметр в залежності від типу і класу точності підшипника.

Точність взаємного розташування поверхонь. Для більшості валів головним є забезпечення

співвісності робочих поверхонь, а також перпендикулярності робочих торців базових поверхонь. як

правило, ці величини вибираються по V - VII ступенями точності.

Якість поверхневого шару. Шорсткість базових поверхонь зазвичай становить R а = 3,2 ... 0,4

мкм, робочих торців R а = = 3,2 ... 1,6 мкм, інших невідповідних поверхонь Rа = = 12,5 ... 6,3 мкм. ва-

ли можуть бути сирими і термооброблена. Твердість поверхневих шарів, спосіб термообробки можуть

бути дуже різними залежно від конструктивного призначення валів. Якщо значення твердості НЕ

перевищує НВ 200 ... 230, то заготовки піддають нормалізації, відпалу або термічно не обробляється. для

збільшення зносостійкості валів підвищують твердість їх робочих поверхонь. Часто це досягається по-

поверхневих загартуванням струмами високої частоти, що забезпечує твердість НRС 48 ... 55. Поверхні валів з

маловуглецевих марок сталі піддають цементації на глибину 0,7 ... 1,5 мм з подальшим гартом і від-

пуском. Таким способом можна досягти твердості НRС 55 ... 60.

Так наприклад, для вала, представленого на рис. 39 технологічні завдання формулюються

чином.

- Точність розмірів основних поверхонь знаходиться в межах 6 - 8-го квалітетів, а розміри з не-

зазначеними відхиленнями виконуються по 14-му квалітету;

- Точність форми регламентується для опорних шийок допусками круглості і профілю в поздовжньому

перетині - 0,006 мм, а у інших поверхонь похибки форми не повинні перевищувати певної час-

ти поля допуску на відповідний розмір (наприклад, для нормальної геометричної точності 60% від по-

ля допуску);

- Точність взаємного розташування задається допусками радіального і торцевого биття (відповідно-

але 0,02 і 0,016 мм) щодо бази;

- Шорсткість сполучених циліндричних поверхонь обмежується значеннями R а = 0,8 мкм, а

торцевих R а = 1,6 мкм; шорсткість неспряжуваних поверхонь Rа = 6,3 мкм; шліцьовий ділянку подверга-

ється термообробці ТВЧ НRС 50 ... 55. Мал. 39. Ескіз вала

Деякі вимоги до технологічності валів. До технологічності валів пред'являються деякі

специфічні вимоги.

1. Перепади діаметрів східчастих валів повинні бути мінімальними. Це дозволяє зменшити об'єк

ем механічної обробки при їх виготовленні і скоротити відходи металу. З цієї причини конструкція

вала з канавками і пружинними кільцями технологічніша конструкції вала з буртами.

2. Довжини ступенів валів бажано проектувати рівними або кратними довжині короткої ступені, як-

Чи токарна обробка валів буде здійснюватися на багаторізцевих верстатах. Така конструкція дозволяє

спростити настройку різців і скоротити їх неодружені переміщення.

3. Шліцьові і різьбові ділянки валів бажано конструювати відкритими або закінчувати канав-

ками для виходу інструменту. Канавки на валу необхідно ставити однієї ширини, що дозволить прорізати їх

одним різцем.

4. Вали повинні мати центрові отвори. Запис в технічних вимогах про неприпустимість цін-

тров отворів різко знижує технологічність вала. У таких випадках прийнято подовжувати заготовку для нане-

сенія тимчасових центрів, які зрізають в кінці обробкиМетоди обробки зовнішніх циліндричних поверхонь | Характеристика зубчастих коліс.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати