Головна

Завдання 2. Визначення карбонату і гідрокарбонату при спільній присутності в розчині.

  1. III Етап. Визначення функцій і завдань елементів системи якості
  2. O визначення товарів, найбільш нужденних у рекламі;
  3. А) якщо визначення терміна або інший спосіб його розкриття міститься в загальній частині кодексу, то таке визначення відноситься до всіх нормам даної галузі.
  4. А) визначення процедур і методів по ослабленню негативних наслідків ризикових подій і використання своїх переваг;
  5. А) Визначення робочих характеристик дослідним шляхом.
  6. А. Зіставте поняття і його визначення
  7. Абзац. Слідуйте за цими вказівками. Після того, як виконаєте завдання, повертайтеся до змісту уроку.

Гідрокарбонат натрію (питна сода) може містити домішки карбонату натрію. Визначення змісту обох речовин в пробі здійснюється титруванням соляної кислотою. В основі аналізу лежать такі реакції.

1. Na2CO3 + 2HCl = 2 NaCl + H2O

CO32 + H+ = HCO-3

2. NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O

HCO3- + H+ = CO2 + H2O

реактиви: Титрований розчин HCl - 0,1 N, досліджувані розчини бікарбонату натрію різної концентрації, індикатор метілооранжевий і фенолфталеїн.

Хід роботи :

1. Бюретку заповнюють розчином HCl.

2. У колбу для титрування вносять мірної піпеткою 5 мл досліджуваного розчину, додають 1-2 краплі фенолфталеїну і титрують до знебарвлення. Відзначають обсяг на бюретці - V1 це обсяг кислоти - еквівалентний половині, що міститься в розчині карбонату.

3. Додають в ту ж колбу 1-2 краплі індикатора метил-оранжевого і титрують кіслотойдоперехода жовтого забарвлення в блідо - рожеву. Відзначити обсяг на бюретці -V2, Обсяг, еквівалентний - гідрокарбонату і половині карбонату тому частина його була вже відтитровані. Отже, обсяг кислоти, що йде на титрування всього карбонату дорівнює 2V1, А обсяг, що йде на титрування гідрокарбонату, дорівнює V2 - V1.

Титрування з пробою повторити ще 2-3 рази. Дані титрування помістити в таблицю.

Таблиця 6.

 Обсяг аналізованого розчину, V, мл  Перший відлік по бюреткеV1, мл  Другий відлік по бюреткеV2, мл  Обсяг кислоти витрачений на титрування карбонату, 2V1, мл  Обсяг кислоти, витрачений на титрування гідрокарбонату (V2 - V1), Мл  Нормаль-ність кіслотиNHCl  
             
             
             

Розрахунки N, T і m кожного компонента суміші проводити за середньою величиною обсягів, використовуючи формули закону еквівалентів. Для розрахунку титру розчину використовують формулу:

Т = N Е / 1000 або Т = m / V (г / мл)

Масу кожного компонента суміші (в г) можна розрахувати за формулою:

m = N • Е • V • 10-3



Завдання 1. Стандартизація титранту - розчину НС1. | Окислювально-відновні методи об'ємного аналізу засновані на застосуванні окисно-відновних реакцій.

Речовини вступають в хімічні реакції і утворюються в результаті хімічних реакцій в кількостях, пропорційних їх еквівалентів. | основность кислоти | Способи вираження концентрації розчинів. | Завдання для самостійного рішення. | Вступ. | Теоретичні основи титриметрического методу аналізу. | Ацидиметрія. | Криві титрування. Вибір індикатора. | Завдання I. Приготування 200 мл 0,1 н розчину тетраборату натрію. | Хід роботи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати