На головну

Педтехнологии на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів (причини виникнення, основні ідеї, види конкретних педтехнологий)

 1. A. Рекламна кампанія з незмінним рівнем витрат (повідомлення виходить на регулярній основі протягом певного часу).
 2. Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
 3. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
 4. Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
 5. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
 6. I ФОРМУВАННЯ Результат іншої звичайної діяльності
 7. I. Авторитет в організації та його основні типи.

Причини виникнення:

Принцип активності учня в процесі навчання був і залишається одним з основних в дидактиці. Під цим поняттям мається на увазі таке якість діяльності, яке характеризується високим рівнем мотивації, усвідомленою потребою в засвоєнні знань і умінь, результативністю і відповідністю соціальним нормам.

Такого роду активність сама по собі виникає нечасто, вона є наслідком цілеспрямованих управлінських педагогічних впливів і організації педагогічного середовища, тобто застосовуваної педагогічної технології.

Будь-яка технологія має засоби, що активізують і інтенсифікують діяльність учнів, в деяких же технологіях ці кошти складають головну ідею і основу ефективності результатів.

Концептуальна ідея:

Вчення Л. С. Виготського про ЗБР (зоні найближчого розвитку) і УАР (рівні актуального розвитку)

 критерії
 ЗБР  УАР
 1. Учитися
 2. развіваемость
 3. воспитуемость
 1. навченість
 2. розвиненість
 3. вихованість

Види ПТ:

 1. 1. ПТ проблемного навчання
 2. ПТ методу «кейс-стаді»
 3. ПТ ігрового навчання
 4. ПТ модульного навчання
 5. ПТ на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу
 6. ПТ розвитку критичного мислення при читання і писання
 7. ПТ комунікативного навчання іншомовної культуриПедтехнология разноуровневого навчання або різнорівневої диференціації | Прийоми і методи, використовувані в технології проблемного навчання

Технологія проведення уроку | Технологія проведення семінарських занять | Технологія проведення самостійної роботи учнів | Нетрадиційні форми навчання, розроблені на основі традиційних форм. | Традиційні і нетрадиційні форми уроку (автор Г. К. Селевко) | авторські системи | альтернативні системи | Причини виникнення | Особистісно-орієнтовані ПТ | Педагогічна технологія методу проектів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати