На головну

Квиток № 19

1. Діаграми стану подвійних сплавів. Поняття: фаза, компонент, система, структура, структурні складові. Закон Гіббса.

Діаграма стану в зручній графічній формі показує фазовий склад і структуру сплаву в залежності від температури і концентрації.

Фаза однорідна частина системи (сплаву), що має свій склад, свій тип решітки, свої властивості і відокремлені від інших частин системи поверхневого розділу.

Твердий раствор- однофазная структура. Прості речовини, утворюють систему-компоненти; або можуть чисті елементи, а також термічно стійкі хімічні сполуки.

Структура- будова сплаву, видиме в мікроскоп, т. Е форма, розміри фаз і їх взаємне розташування.

Структурні складові сплава- відокремлені частини сплаву, що мають при розгляді в мікроскоп однакову будову. Можуть складатися з 1,2 або декількох фаз.

Сплав може перебувати в стані рівноваги і нерівноважному стані. У рівноважному стані мінімальна вільна енергія (стан стабільний) не зазнає зміни. Рівноважний стан досягається при повільної кристалізації. Метастабільний стан під дією зовнішніх чинників переходить в колишнє стійкий стан.

Діаграма станів будується для умов рівноваги і характеризує рівноважний стан сплаву. Стан сплаву визначається температурою, тиском, концентрацією. Існує закон Гіббса, який встановлює залежність між числом ступенів свободи з, числом компонентів і числом фаз: С = k-f + 1

C-число ступенів свободи (варіантність системи)

Число факторів (темп, тиск, конц) які можна змінити без

зміни числа фаз в системі.

до- число компонентів в системі

f- число фаз знаходяться в рівновазі

1-число зовнішніх факторів.

Діаграма стану будується в координатах: температура, тиск, концентрація.

Діаграми стану будують експериментально, для цього будують криві охолодження чистих металів і сплавів і по зупинкам і перегинів на кривих, які викликані тепловими ефектами перетворень, визначають температуру превращеній- цю темпер називають критичними точкамиБазові логічні елементи І, АБО, НЕ | Процеси іонно-плазмового травлення в технології інтегральних схем.

Сплави високого опору. Сплави для термопар. Контактна різниця потенціалів. Термо- е. д. з. Ефект Зеєбека. | Зонна теорія напівпровідників. | D - тригери, позначення на схемах, призначення входів, діаграма роботи. | Електронно-дірковий перехід. Класифікація переходів. Область просторового заряду (ОПЗ). Гетеропереходи. | Базові схеми побудови підсилювачів електричних сигналів на базі ОУ. | Елементна база електронних засобів, пристрої функціональної електроніки та електрорадіоелементи. | Паразитні ємності в підсилювачах і їх вплив на посилення електричних сигналів. | Дипольно-релаксаційна поляризація. Залежність діелектричної проникності від температури і частоти електричного поля для дипольно-релаксаційної поляризації. | Види електричних сигналів і їх спектри. | Залежність рухливості носіїв заряду від напруженості електричного поля і температури. Механізми розсіювання носіїв заряду. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати