Головна

Швидке сортування

  1. Microsoft Word: Сортування по стовпцях і рядках
  2. Внутрішня сортування даних методом підрахунку. Ефективність даного алгоритму. Привести фрагмент програми, що пояснює даний алгоритм.
  3. Внутрішня сортування даних методом простих вставок. Ефективність даного алгоритму. Привести фрагмент програми, що пояснює даний алгоритм.
  4. Внутрішня сортування даних методом Шелла. Ефективність даного алгоритму. Привести фрагмент програми, що пояснює даний алгоритм.
  5. Вибір інформаційного банку, сортування й уточнення списку.
  6. Вибір методик виконання вимірювань (сортування об'єктів на групи по заданому параметру, приблизна (орієнтовна) оцінка параметрів)

Відноситься до методів обмінного сортування. В основі лежить методика поділу ключів по відношенню до вибраного.

Зліва від 6 розташовують все ключі з меншими, а праворуч - з великими або рівними 6.

Sub Sort (L, R)

i = L

j = R

x = a ((L + R) div 2)

repeat

 while a (i)

 i = i + 1

 endwhile

 while a (j)> x do

 j = j - 1

 endwhile

 if i <= j then

 y = a (i)

 a (i) = a (j)

 a (j) = y

 i = i + 1

 j = j - 1

 endif

until i> j

if L

 sort (L, j)

endif

if i

 sort (i, R)

endif

return

Sub QuickSort

Sort (1, n)

return

Ефективність алгорітмаQuick Sort

З усіх існуючих методів сортування Quick Sort найефективніший.

Його ефективність має порядок О (n log2 n)

 Сортування методом прямого обміну (бульбашкова). | Сортування Шелла

Послідовний пошук і його ефективність | Пошук в одинзв'язного списку | Індексного-послідовний пошук | Методи оптимізації пошуку | Метод транспозиції при оптимізованому пошуку (для переупорядочивания таблиці пошуку | Алгоритм створення упорядкованого бінарного дерева | Тривалість операції пошуку залежить від структури дерева. | Пошук за бінарним дереву з видаленням | Ефективність пошуку за бінарним дереву | Поняття сортування, її ефективність; класифікація методів сортування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати