Головна

Система органів державної влади в Україні.

  1. A) призначає за згодою Державної Думи Голови Уряду РФ
  2. AB0-СИСТЕМА
  3. Amp; 12. Жовтневе збройне повстання 1917 року і перші декрети Радянської влади.
  4. Amp; 28. Боротьба за владу в СРСР в 1920 роки. Встановлення єдиновладдя І. В. Сталіна.
  5. Судова система і система правоохоронних органів з «Основ законод-ва СРСР і союзних республік» 1958 р
  6. Gopher-система
  7. I. 1.5. Двухпірамідная система Хеопса-Голоду в структурі подвійного квадрата

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України (парламент). Це постійно діючий однопалатний колегіальний орган, що складається з 450 народних депутатів.
 Виконавча влада здійснюється системою органів, вищим органом в якій є Кабінет Міністрів України (уряд). Кабінет Міністрів України складається з Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, трьох віце-прем'єр-міністрів та міністрів. Він відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.
 Самостійне місце в системі державних органів України належить главі держави - Президенту України. Президент України є главою держави і виступає від його імені, а також має ряд повноважень як глава держави у взаємодії з парламентом, виконавчою і судовою владою, контрольно-наглядовими та іншими органами держави, а також органами місцевого самоврядування.

Центральними органами виконавчої влади є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
 Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади.
 Державний комітет (державна служба) - це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Прем'єр-міністр, один з віце-прем'єр-міністрів чи міністр.
 Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - це різновид центральних органів виконавчої влади, що мають визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження. Ці органи очолюють їх голови.

 Структура діючих державних органів України. | Законодавча влада в Україні. Демократизація організації і діяльності державного апарату.

Конституційна система функцій української держави. | Поняття, система і функції державних символів України. | Конституційне закріплення і конституційний порядок використання державних символів України. | Поняття і принципи державного устрою. | Державно-правові (юридичні) ознаки унітарної держави. | Політико-правові засоби вдосконалення та гармонізації міжнаціональних відносин в Україні. | Адміністративно-територіальний устрій України та порядок вирішення питань територіального поділу. | Поняття і юридична природа державної влади. | Структура конституційно-правового інституту державної влади в Україні. | Класифікація (види) органів державної влади. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати