На головну

Конституційна характеристика України як демократичної, правової держави.

  1. I ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОРОГИ
  2. I. Загальна характеристика
  3. I. Характеристика основних напрямків комплексної системи роботи.
  4. I. Характеристика основних теоретичних підходів до вивчення теми, що склалися у вітчизняній історичній науці.
  5. II універсал УЦ Ради: его значення и загальна характеристика.
  6. II. Злоякісні мезенхімальні пухлини. Загальна характеристика.
  7. II. Характеристика, що стосується виду зв'язку

16 червня 1990 року, в період розпаду СРСР, Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України, проголосивши державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. З прийняттям цього політико-правового документа українська нація здійснила своє невід'ємне право на самовизначення: утворено національну державу, і будь-які насильницькі дії проти нього з боку окремих особистостей або їх об'єднань переслідуються за законом. У Декларації зазначалося, що народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці. Таким чином, вказувалося, що джерелом державного суверенітету є народний суверенітет. Про це ж йдеться і в чинній Конституції України (ст. 5).

Принцип народного суверенітету, принцип виборності органів державної влади, принцип поділу влади лежать в основі організації механізму демократичної держави, під яким розуміється держава, організація якого дає громадянам і їх об'єднанням можливість впливати на прийняття державних рішень, пов'язана з їх рівноправною участю в формуванні та подальшому контролі органів держави. Принцип народного суверенітету, принцип виборності органів державної влади, принцип поділу влади закріплені чинною Конституцією України (ст. 5,6).

Чинна Конституція України проголошує Українську державу як правове. Практика правової життєдіяльності українського суспільства і держави багато в чому доводить декларативність цього конституційного положення, однак не можна і заперечувати наявність передумов і початку процесу формування Української держави як держави правового, під яким розуміється держава, влада органів, посадових осіб якого обмежена правом. Іншими словами, це держава, в якому організація і діяльність державної влади в її взаєминах з громадянами та їх об'єднаннями заснована на праві і йому відповідає. При цьому конституції сучасних правових держав, говорячи про пов'язаності державної влади правом і законом, що не ототожнюють ці поняття. На це вказує і ст. 8 Конституції України, що закріплює дію в Україні принципу верховенства права.

Початок процесу формування української правової держави, зокрема, пов'язано з установою Конституційного Суду України, поступовим приведенням українського законодавства у відповідність з нормами міжнародного права, що закріплюють стандарти в області прав людини, проголошенням непорушності прав людини і встановленням основ юридичного механізму, що гарантує їх реалізацію, захист .

 



Гуманістичні, економічні та політичні основи конституційного ладу України. | Конституційна характеристика України як соціальної держави.

Принципи конституційного ладу. | Громадянське суспільство в концепції конституційного ладу. | Теоретичні та конституційно-правові основи демократії. | Види референдумів. Всеукраїнський і місцевий референдум. | Концепція народного представництва. Поняття і форми представницької демократії. | Правове регулювання і порядок формування представницьких органів держави і місцевого самоврядування. | Відповідальність за порушення виборчого законодавства. | Історія становлення громадянського суспільства. Формування і розвиток теорії громадянського суспільства. | Поняття громадянського суспільства. Структура і принципи самоорганізації громадянського суспільства. | Основні інститути громадянського суспільства і конституційні засоби забезпечення їх функціонування в Україні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати