Головна

Екосистемний метод неистощительного природокористування.

  1. A Параметризація класів, інтерфейсів і методів в Java.
  2. ARQ-методи
  3. B Параметризація класів, інтерфейсів і методів в Java.
  4. B) Метод динамічного терміну окупності
  5. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  6. DFD - методологія в проектуванні ІС
  7. EVA- економічна природа, методи розрахунку, переваги і недоліки.

Вирішення екологічних проблем, а отже, і перспективи сталого розвитку цивілізації багато в чому пов'язані з грамотним використанням поновлюваних ресурсів і різноманітних функцій екосистем, управлінням ними. Цей напрямок - найважливіший шлях досить тривалого і щодо невиснажливого природокористування в поєднанні зі збереженням і підтримкою стабільності біосфери, а отже, і середовища проживання людини.

Обмежене на даний момент часу використання екосистемних методів неистощительного природокористування пов'язано як з недостатньою увагою до цієї проблеми, так і з небажанням нести додаткові витрати протягом тривалого часу.

На закінчення зазначимо, що основними причинами виснаження, забруднення і руйнування природного середовища, які обумовлені антропогенною діяльністю на базі екстенсивного природокористування, є, на думку багатьох вчених, такі:

1. Обмеженість можливостей природного середовища по переробці, очищення антропогенних відходів. Ємність її не дозволяє переробляти все зростаючі кількості таких відходів, їх накопичення призвело до глобального забруднення.

2. У результаті обмеженості території планети запаси корисних копалин, що використовуються людиною, поступово витрачаються і перестають існувати. Тим самим людство створило собі проблему вишукування альтернативних джерел енергії та деяких матеріалів.

3. На відміну від природного, створені людиною виробництва є відхідними. Так, для забезпечення життєдіяльності лише однієї людини щорічно витрачається не менше 20 т природних ресурсів. Однак з них лише близько 5% йде на вироблення чистої продукції, а решта - відходи.

4. Закони розвитку екосистем і біосфери в цілому, на основі яких можна прогнозувати наслідки антропогенної діяльності, людина, на жаль, осягає в основному за допомогою накопичення досвіду ведення господарства, а це фактично метод «проб і помилок».Особливо охоронювані природні території. | Санітарно-гігієнічні нормативи якості атмосферного повітря.

Динаміка біосфери. | Причини стійкості біосфери. | Особливості популяції людини. | Антропогенний фактор в біосфері. | Екологічні кризи в історії людства. | Біосферні функції людства. | Здоровий спосіб життя громадян як основа сталого розвитку суспільства. | Поняття про екологічну безпеку. | Основні принципи природокористування. | Основи раціонального природокористування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати