Головна

III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

  1. Стандартний алгоритм симплекс-методу
  2. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  3. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  4. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  5. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання
  6. III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання

балістичним маятником називають масивне тіло, підвішене на довгих пружних невагомих нитках.

Схема установки приведена на малюнку 1.

У нашому досвіді балістичний маятник - це коробка (1) масою М, Підвішена до стелі лабораторії на довгих нитках (2). Усередині коробки поміщений пластилін. На осі коробки, коли маятник перебуває в стані спокою, розташований пістолет (3), заряджений кулею масою т.

Після пострілу куля зі швидкістю V входить в пластилін маятника і застряє в ньому, повідомляючи системі маятник-куля швидкість U, В результаті чого маятник відхиляється від положення рівноваги на відстань d (Див. Рис.2) і піднімається на деяку висоту H.

Відхилення маятника реєструється рухомим репером (5), який переміщується маятником (1) при відхиленні за шкалою (4).

H
 нг
 OC = OB
B
d
С
А
О
Мал. 1
Мал. 2
В

 Систему маятник-куля можна розглядати як замкнуту, а зіткнення кулі і маятника неупругим ударом. Тоді для цієї системи запишемо закон збереження імпульсу:

 (7)

З цього виразу можна визначити швидкість польоту кулі:

 (8)

маси маятника М і кулі т визначаються зважуванням. Швидкість визначимо із закону збереження енергії. Відразу після удару кулі система «маятник-куля», отримавши швидкість U, Набуває кінетичну енергію:

 (9)

Маятник відхилився на кут  від положення рівноваги, а центр ваги піднімається на висоту H, Тобто кінетична енергія системи перейде в потенційну:

 (10)

Прирівнявши (9) і (10) отримаємо:

Звідки:  (11)

Тепер завдання визначення швидкості звелася до знаходження висоти Н. З рис.2 видно:

тоді:  (12)

Підставивши (12) в (11) отримаємо:

 (13)

Остаточну формулу для визначення швидкості кулі, отримаємо, підставивши (13) в (8):

 (14)

l вимірюється на установці. залишилося визначити  . З рис.2 видно:

Остаточно маємо:

 (15)

 I. Теоретичне введення | IV. Виконання роботи

Частина 3. Перевірка залежності прискорення від маси | I. Теоретичне введення | IV. Виконання роботи | I. Теоретичне введення | III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання | Частина 1. Визначення моменту інерції маховика без вантажів. | Частина 2. Визначення моменту інерції маховика з вантажами. | I. Теоретичне введення | III. Опис експериментальної установки та методу вимірювання | IV. Виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати