На головну

множення матриць

  1. I етап - Множення на однозначне число
  2. III етап. Множення на двозначне і тризначне число.
  3. III. Визначник матриці третього порядку
  4. SPACE-МАТРИЦЯ
  5. А) Додавання і множення ймовірностей. Повна ймовірність. Формула Байєса.
  6. Алгоритм введення-виведення матриць
  7. Алгоритм обчислення зворотної матриці.

Операція множення двох матриць можна здійснити тільки в тому випадку, якщо число стовпців в першому співмножників дорівнює числу рядків у другому. Твором матриці А розміру m * n і матриці В розміру n * k називається матриця С розміру m * k, кожен елемент зij, Якої дорівнює скалярному добутку вектора-рядка на вектор-стовпець.

Cij= ai * bj

А =  B =

A * B =

B * A =

 транспонування матриць | Властивості

Твір матриці на число | визначення | визначення | Твір двох матриць | КВИТОК # 15 | Застосування визначників до систем лінійних рівнянь: теорема Крамера. | Ранг матриці: визначення, властивості, способи обчислення. | КВИТОК # 19 Мінори матриці: застосування до дослідження залежності рядків і стовпців: теорема про ранзі матриці. Умови вирожденність матриць | КВИТОК # 22 Власні вектори і власні значення матриць: визначення, властивості, приклади. | Міжгалузевий баланс. Рівняння Леонтьєва. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати