Головна

Порядок оформлення платіжно-розрахункових документів.

  1. I. Порядок укладення трудового договору
  2. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  3. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  4. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  5. II. Порядок складання звіту
  6. II. Порядок формування експертних груп, організація експертизи заявлених на Конкурс проектів і регламент роботи Конкурсної комісії
  7. III. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час пологів і в післяпологовий період

Розрахунки платіжними дорученнями - банк платника зобов'язується за розпорядженням платника перевести знаходяться на його банківському рахунку грошові кошти на банківський рахунок одержувача коштів в цьому або в іншому банку (в термін 2 дні - по Росії, 5 дн. - За кордон).

Відповідно до умов основного договору платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів.

Платіжне доручення складається на бланку форми ОКУД 0401060.

Платіжні доручення приймаються банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника.

Після перевірки правильності заповнення та оформлення платіжних доручень на всіх примірниках (крім останнього) прийнятих до виконання платіжних доручень в поле "Поступ. В банк плат." відповідальним виконавцем банку проставляється дата надходження в банк платіжного доручення. Останній примірник платіжного доручення, в якому в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку, дата прийому і підпис відповідального виконавця, повертається платнику як підтвердження прийому платіжного доручення до виконання.

При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника, а також якщо договором банківського рахунку не визначені умови оплати розрахункових документів понад наявні на рахунку грошових коштів, платіжні доручення вкладаються у картотеку по позабалансовому рахунку N 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк". При цьому на лицьовій стороні у правому верхньому кутку всіх примірників платіжного доручення проставляється відмітка в довільній формі про приміщення в картотеку із зазначенням дати. Оплата платіжних доручень провадиться в міру надходження коштів до черговості, встановленої законодавством.

Допускається часткова оплата платіжних доручень з картотеки по позабалансовому рахунку N 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк".

При оплаті платіжного доручення на всіх примірниках розрахункового документа в полі "Списано з рах. Плат." проставляється дата списання грошових коштів з рахунку платника, в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку і підпис відповідального виконавця.

Банк зобов'язаний інформувати платника на його вимогу про виконання платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після звернення платника до банку, якщо інший термін не передбачено договором банківського рахунку. Порядок інформування платника визначається договором банківського рахунку.

Розрахунки за акредитивом - банк-емітент, який діє за дорученням платника, зобов'язується перед бенефіціаром (отримувачем коштів) здійснити платежі або акцептувати і сплатити перекладний вексель, виставлений бенефіціаром і здійснити інші дії при представленні бенефіціаром передбачених акредитивом документів і ін. (Відкличний, безвідкличний, підтверджений ).

Зазвичай акредитивна форма розрахунків обумовлюється відразу в контракті і на підставі цього відкривається акредитив. Бажано, щоб уже в контракті на поставку товарів були визначені основні параметри акредитива: його вид ( "оплата проводиться шляхом відкриття безвідкличного, підтвердженого документарного акредитива"), сума, визначений момент відкриття акредитива, умови платежу і перелік необхідних документів ( "платіж здійснюється проти наявності наступних документів ... ").

На підставі такого договору організація оформляє заяву на відкриття імпортного акредитива і переказує кошти у валюті платежу на спеціальний акредитивний рахунок, що відкривається окремо під кожен акредитив. Це так зване покриття. Теоретично акредитивні рахунку є власністю банку, але російська ДПС проте вимагає сповіщати її про відкриття подібних рахунків своїх платників податків. У Росії через нестабільність банки вимагають 100% покриття акредитива.

Як відомо, документарний акредитив юридично відокремлений від товарного контракту, хоча за економічною сутністю є його продовженням. Тому в міжнародній практиці правовідносини регулюються Уніфікованими правилами за акредитивами, а також звичаями банківської практики. Останнім поняття включаються деякі правила оформлення, які ніде офіційно не закріплені, але виконання їх вимагають всі банки. Наприклад "3 копії" будь-якого документа означають, що повинен бути один оригінал з оригінальним підписом, печаткою і позначкою "оригінал" в правому верхньому кутку, а інші копії документа можуть бути виготовлені на ксероксі, але оригінально підписані. Для того щоб акредитив підкорявся UCP500, в заяві на відкриття акредитива необхідно зробити на це посилання. Уніфіковані правила надають широкі можливості для вибору параметрів акредитива, що допомагає зробити умови платежу практично індивідуальними.

Акредитив може бути визначена дата відвантаження і термін надання документів до банку, що може бути додатковим дисциплінуючим чинником для продавця. Згідно Уніфікованим правилами, за замовчуванням документи повинні бути представлені в банк протягом 21 дня з дати відвантаження, але раніше терміну закінчення акредитива. При відкритті акредитива необхідно визначити дату і місце закінчення терміну акредитива. Зазвичай місцем вибирається місто і країна банку покупця.

Додатковою гарантією для імпортера може виступати підтвердження акредитива одного з надійних банків. В цьому випадку підтверджує банк приймає на себе зобов'язання по оплаті, якщо документи повністю відповідають акредитиву.

Після визначення всіх умов акредитива і узгодження їх з банком-емітентом, акредитив зазвичай відправляють по системі SWIFT.

Після отримання SWIFT - повідомлення банк авизует акредитив бенефіціару. Після відвантаження товарів продавець надає в свій банк всі необхідні документи згідно акредитиву, банк їх перевіряє, при відсутності розбіжностей направляє в банк-емітент, який їх також перевіряє і передає покупцеві. При знаходженні будь-яких розбіжностей банк письмово направляє запит імпортеру і очікує від нього подальших інструкцій. Покупець може погодитися з розбіжностями і наказати банку здійснити платіж, а може відмовитися платити, в цьому випадку документи залишаються в банку імпортера до надходження розпоряджень з банку експортера, або після закінчення 60 днів повернути документи.

Розрахунки дорученнями про переведення без відкриття банківського рахунку - банк платника зобов'язується перевести без відкриття банківського рахунку платника - громадянину на підставі його розпорядження надані платником грошові кошти одержувачу коштів у цьому чи в іншому банку.

Розрахунки чеками - цінним папером, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю.

У чеку вказується:

1. На лицьовій стороні:

1.1. Сума отримується по чеку цифрами і прописом без прогалин не виступив за кордону блакитного поля. Час, що залишився пусте місце прокреслюється.

1.2. Місце видачі.

1.3. Дата видачі.

1.4. Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який отримує гроші, в родовому відмінку.

1.5. Печатка і підписи клієнта.

2. На зворотному боці:

2.1. Цілі витрати і сума конкретно для кожної мети.

2.2. Підписи керівників.

2.3. Підпис одержувача коштів.

2.4. Відмітки, що засвідчують особу одержувача (паспорт із зазначенням всіх реквізитів).Фінансовий контроль в системі управління корпоративними фінансами. | Грошові кошти корпорації і способи їх оптимізації.

Види податків і зборів в Російській Федерації. | Податкова політика корпорації. | Сутність, цілі та завдання фінансового прогнозування. | Принципи побудови фінансових прогнозів. | Принципи побудови системи бюджетування. | Прогноз руху грошових коштів підприємства. | Основні принципи організації розрахунково-касового обслуговування корпорацій. | Основні напрямки оперативної фінансової роботи корпорації. | Оперативна поточна діяльність з управління грошовим обігом. | Контрольно-аналітична робота в корпорації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати