Головна

Операційний аналіз і управління витратами.

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Finance, бета-аналіз брендів)
  3. G Управління конфліктною ситуацією
  4. GAP-аналіз у розробці стратегії організації.
  5. Gt; Йде аналіз голосу.
  6. I етап лікування-поопераційний (підготовчий).
  7. I. Структурний управління

Елементи операційного аналізу:

Операційний аналіз або СVР-аналіз дозволяє: визначити мінімальний

обсяг виробництва продукції, при якій виручка буде покривати

суму витрат на виробництво, провести калькулювання собівартості

одиниці продукції і визначити ціну продажу, розрахувати

запас фінансової міцності в вартісних і натуральних одиницях,

прийняти рішення щодо вибору асортименту випуску продукції

і оцінити рентабельність продажів.

Основні позначення:

С - постійні витрати; V - змінні витрати;

Сv - змінні витрати на одиницю продукції;

З = С + Сv х К - сума витрат на партію реалізованої продукції; П = N - (З + V) - прибуток від продажів;

МD = (N - V) - маржинальний дохід (маржинальний прибуток); md = (Ц - Сv) - маржинальний дохід на одиницю продукції; К - кількість виробленої (реалізованої) продукції в натуральних одиницях;

N - виручка; Ц - ціна одиниці продукції;

ЗП = (Кб - КБ) - запас фінансової міцності в натуральних одиницях; ЗП = (Кб - КБ): Кд х 100,%;

ЗФ = N д - NБ - запас фінансової міцності в вартісних одиницях; ЗФ = (N д - NБ): N д х 100,%;

КБ = С: (Ц - Сv) = C: md; NБ = С: (MD: N) = C: [1 - (V: N)].

Беззбитковість - характеристика результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, що визначає, що воно має доходи, що перевищують або рівні витрат. Беззбитковість характеризує такий обсяг продажів продукції, при якому виручка повністю покриває всі витрати на виробництво продукції і дозволяє отримати запланований прибуток.

Точка беззбитковості ВЕР (англ. - Break-even point), або поріг рентабельності, визначає обсяг продажів продукції, при якому доходи дорівнюють сумі витрат на виробництво продукції і прибуток у підприємства відсутня.

Чим швидше росте ціна продажу одиниці продукції, тим

більше кут нахилу лінії виручки N і тим раніше вона перетнеться

з лінією, що визначає сумарні витрати З + V. Тим самим точка

беззбитковості буде ближче до початку координат, а беззбитковість

підприємства буде досягнута при меншому обсязі продажів. І навпаки,

при більш низькій ціні продажу підприємство повинне буде

випустити набагато більше продукції, щоб забезпечити беззбитковість.

При обсязі поставок за договором До д підприємство отримає

Чим більше запас фінансової міцності, тим це краще

для підприємства. У розрахунках величин NB і К Б необхідно

враховувати неповне завантаження обладнання, терміни продажу і ймовірність

складування продукції, збої в процесі виробництва і

транспортування сировини та ін.

Очевидно, що підприємству не вигідно укладати договір з об'ємом

поставок меншим, ніж критичний обсяг КБ, відповідний

точці беззбитковості. Різниця між величинами NД - Nh

дає величину запасу фінансової міцності ЗФ в вартісних одиницях,

а різниця ЗП між значеннями До д і К Б - величину запасу

виробничої міцності в натуральних одиницях. під запасом

фінансової міцності ЗФ розуміють обсяг продукції, яку

підприємство може продати понад обсяг, що забезпечує їй беззбитковість.Класифікація витрат господарюючого суб'єкта. | Поріг рентабельності.

Власність і майно підприємства. | Капітал і активи корпорації. | Необоротні, поточні та інші активи корпорації. | Необоротні активи корпорації їх склад і структура. | Оборотні активи їх склад і структура. | Оборотні кошти як інструмент управління запасами. | Управління запасами. | Основні принципи управління дебіторською заборгованістю. | Переуступка прав вимог (факторинг) як інструмент управління дебіторською заборгованістю. | Грошові потоки корпорації і управління ними. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати