Головна

"Прусський" та "американський" шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві.

  1. Uuml; Характерні риси економічного розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
  2. Акції,їх види ,курси акцій. Установчий прибуток і шляхи його утворення. Фіктивний капітал.
  3. Антична філософія. Схожість та відмінності від східної філософської традиції. Основні періоди розвитку. Діалектика Сократа.
  4. Біхевіоризм як наука про поведінку. Значення біхевіоризму для розвитку сучасної психології (Уотсон).
  5. Визначити рушійні сили та особливості розвитку визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
  6. Визначити стан розвитку права в умовах незалежної України.

У США перша половина ХІХ століття - це період утвердження фермерського господарства як пануючої форми землеволодіння.

Колонізація вільних земель стає найважливішим фактором розвитку американського капіталізму в сільському господарстві. Гомстед-актом, виданим президентом А. Лінкольном в 1862 р., була визначена безкоштовна видача земельних наділів фермерам. Цей закон закріпив перемогу "американського шляху" розвитку капіталізму в сільському господарстві США. Таким чином, головна суть американського фермерського шляху розвитку сільського господарства полягала в тому, що, по-перше, переселенець міг отримати ділянку землі від федерального правління, а не від землевласника; по-друге, ця земля була вільною від абсолютної ренти, що суттєво знижувало собівартість сільськогосподарської продукції, стимулювало приватну ініціативу, сприяло зростанню продуктивності праці.

Виключно важливе значення для розвитку сільського господарства мали залізні дороги. Завдяки ним в 40-50 рр. ХІХ ст. закріплюється галузева спеціалізація сільського господарства США, при цьому північні, центральні, а також північно-західні штати стають основними районами зернового господарства - "хлібною фабрикою" для всієї країни. По суті, промисловий переворот в транспортній галузі знищив залежність північно-західних виробників товарного хліба від південних бавовняних плантацій. Зміна напрямку потоків сільськогосподарських вантажів з півдня на північ різко збільшила експорт сільськогосподарської продукції в Європу.

Один із найважливіших факторів капіталізації фермерського сільського господарства - перехід від екстенсивних методів ведення господарства до інтенсивних на основі широкого впровадження машинної техніки та використання мінеральних добрив.

Фермерський (північний) напрям колонізації та розвитку сільського господарства носив чітко виявлений капіталістичний характер та здобув певні успіхи в своєму розвитку. Починаючи з 20-х років ХІХ ст. північні штати зайняли перше місце в сільськогосподарській промисловості США.

Плантаційне сільське господарство Півдня напередодні Громадянської війни представляло собою складну систему. З одного боку, праця рабів, повна власність плантаторів на засоби виробництва і на рабів, рутинна техніка, а з іншого - широке виявлення капіталістичних тенденцій: гонка за додатковою вартістю, висока товарність господарства, тісно пов'язаного з світовим ринком, багатогалузева система банківських, торгових та комерційних зв'язків. В кінці кінців це все і стало визначним моментом у розпаді рабовласницького суспільства на Півдні та перемозі прогресивного фермерського шляху розвитку капіталізму в сільському господарстві.

До середини XIX ст. Німеччина залишалась аграрною країною. Сільське господарство було головною галуззю економіки. В останній третині XVIII ст. прискорився процес обезземелення селян. Ліквідацію кріпосного права тут на відміну від Франції здійснено поступово "зверху", тобто шляхом урядових реформ. Тому звільнення сільського господарства Німеччини від феодальних пережитків мало вкрай затяжний і половинчастий характер. Особливо яскраво це виявилось у Пруссії, найбільш значній і сильній з держав Німеччини. Звідси і назва "прусського" шляху розвитку капіталізму в сільському господарстві.
Едикт 9 жовтня 1807 р. був першим кроком у проведенні аграрної реформи в Пруссії. Згідно з ним було проголошено знищення особистого закріпачення, скасовувалась особиста залежність селян від поміщиків. Селяни отримували право розпоряджатися своїм майном, звільнялись від примусової служби у панів як дворові. Едикт вирішив питання, яке мало важливе значення для створення умов формування ринку землі - право переходу землі від однієї особи до іншої. Знищувалась відмінність між землями дворян та інших станів. Однак зберігались повинності, пов'язані з земельними наділами, при цьому поміщикам-юнкерам дозволялось приєднувати до своїх маєтків селянські ділянки, спустошені під час війни.
Наступним кроком реформ став указ від 14 вересня 1811 р. про регулювання земельно-тяглових відносин селян і поміщиків, призупинення орендного землекористування і закріплення права власності на землю за селянами, ліквідацію панщини й оброчних платежів.

Наступний закон 1820 p., який закріпив право власності на землю, надав селянам право викуповувати свої повинності шляхом сплати спочатку 25-кратної суми, а пізніше 18-кратних розмірів річних рентних платежів або поступки поміщикові 1/2 чи 1/3 свого паю. Проте це право поширювалось тільки на двори, що мали коней і упряж. Всі незаможні селяни не отримали землі, перетворившись у батраків.
Незважаючи на половинчастий характер реформ, сільське господарство Німеччини у XIX ст. розвивалося досить швидко.Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. | Економіка північноамериканських колоній, причини та наслідки війни за незалежність.

Цеховий лад міського ремесла в середньовічній Європі. | Передумови та економічні наслідки Великих географічних відкриттів. | Революція цін" XVI ст., її суть, причини, наслідки та значення. | Первісне нагромадження капіталу, його суть, джерела, методи та результати. | Особливості процесу первісного нагромадження капіталу у провідних країнах світу. | Становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі. | Огороджування, конверсія та секуляризація як складові аграрного перевороту в Англії та його наслідки. | Розпуск військових дружин феодалів. | Промисловий переворот в Англії: джерела, розвиток та соціально-економічні наслідки. | Наслідки промислового перевороту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати