На головну

Облікова політика як спосіб податкової оптимізації.

  1. Amp; 17. Зовнішня і внутрішня політика Івана III: освіту Московського централізованої держави
  2. Amp; 19. Внутрішня політика Івана IV.
  3. Amp; 21. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX століття.
  4. Amp; 29. Внутрішня політика Катерини 2. Особливості освіченого абсолютизму в Росії.
  5. Amp; 35. Внутрішня політика Олександра I.
  6. Amp; 50. Зовнішня політика СРСР в 70-х початку 80-х років XX століття.
  7. Amp; 52. Зовнішня політика СРСР в 1985-1991 рр.

Облікова пол-ка орг-ції - Прийнята орг-цією сов-ть ведення б / обліку, т. Е. Первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і ітоговог узагальнення фактів госп. д-ти.

Облікова політика для цілей готівка. обл-ня устан-ся згідно гл. 25 НКРФ (податок на прибуток орг-ций - 20%)

методами оподаткування для цілей б / обліку явл-ся:

- лінійний

- Метод зменшуваного залишку

- За сумою чисел років терміну корисного використання

-пропорційність обсягу продукції.

методами оподаткування для цілей готівка. обл-ня явл-ся:

1) Лінійний

2) Нелінійний

При застосуванні лінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об'єкта амортизується майна визначається як добуток його первісної (відновлювальної) вартості і норми амортизації, певної для даного об'єкта.

При застосуванні лінійного методу норма амортизації по кожному об'єкту амортизується майна визначається за формулою:

K = (1 / n) x 100%,

де K - норма амортизації у відсотках до первісної (відновлювальної) вартості об'єкта амортизується майна; n - термін корисного використання цього об'єкта амортизується майна, виражений в місяцях.

При застосуванні нелінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об'єкта амортизується майна визначається як добуток залишкової вартості об'єкта амортизується майна і норми амортизації, певної для даного об'єкта.

При застосуванні нелінійного методу норма амортизації об'єкта амортизується майна визначається за формулою:

K = (2 / n) x 100%,

де K - норма амортизації у відсотках до залишкової вартості, що застосовується до даного об'єкту, що амортизується; n - термін корисного використання цього об'єкта амортизується майна, виражений в місяцях.

При цьому з місяця, наступного за місяцем, в якому залишкова вартість об'єкта амортизується майна досягне 20 відсотків від початкової (відновлювальної) вартості цього об'єкта, амортизація по ньому обчислюється в такому порядку:

1) залишкова вартість об'єкта амортизується майна з метою нарахування амортизації фіксується як його базова вартість для подальших розрахунків;

2) зменшення суми за один місяць амортизації відносно даного об'єкта амортизується майна визначається шляхом ділення базової вартості даного об'єкта на кількість місяців, що залишилися до закінчення строку корисного використання даного об'єкта.

 Кількісні огр-ня | Мікроекономіка

Стратегія і тактика фінансового менеджменту організації. | Управління запасами і грошовими коштами підприємства. | Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. | Управління капіталом підприємства. Економічна сутність капіталу та його класифікація. | Політика залучення кредитних ресурсів організації. | Управління капітальними вкладеннями організації. | Джерела формування та методи управління фінансовими інвестиціями. | Методи обгрунтування управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності. | Дивідендна політика організації. | Антикризове фінансове управління, сутність і класифікація фінансових криз. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати