Порядок обчислення і сплати податків | Порядок і терміни сплати податку | Операційні. | Порядок формування та використання прибутку від продажів продукції (товарів, послуг). | Фінансовий механізм використання грошових фондів і резервів підприємства. | Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства сфери матеріального виробництва. | Визначення потреби в оборотному капіталі і оцінка ефективності його використання. | Методика оцінки ефективності використання основного капіталу організації. | Управління факторами зростання економічної рентабельності організації. | Управління факторами зростання валового прибутку організації. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Стратегія і тактика фінансового менеджменту організації.

  1. GAP-аналіз у розробці стратегії організації.
  2. I. Політика в організації.
  3. III. Цілі, завдання та результати розвитку фінансового ринку на період до 2020 року
  4. PR в системі менеджменту.
  5. PR- стратегія
  6. PR-програма як основа інформаційно-комунікаційної стратегії організації.
  7. Web-сервіси. Загальні принципи організації. SOAP

Стратегічне управління - Вироблення довгострокових орієнтирів підприємства та їх реалізація через систему поточних планів розвитку. Приклади ділових стратегій російських підприємств: уникнути банкрутств і фін-х труднощів, збільшення обсягів виробництва та реалізації, зростання ціни компанії (через збільшення ціни акції), лідерство в боротьбі з конкурентами (через зростання рентабельності власного капіталу). Всі ці цілі взаємопов'язані між собою і перед-ие завжди повинно мати на увазі весь цей комплекс. Кількість і зміст стратегічних цілей залежить від специфіки деят-ти підприємства. Технічні орієнтири ФМ: синхронізація грошових потоків, забезпечення ліквідності активів підприємства, забезпечення зростання рентабельності завдань.

ФМ являє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства і організацією обороту його грошових коштів. Головною метою ФМ є максимізація добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді, що забезпечується шляхом максимізації його ринкової вартості. Функції ФМ спрямовані на реалізацію функцій фінансів підприємства і конкретизуються з урахуванням особливостей управління окремими аспектами його фінансової діяльності. ці функції підрозділяються на 2 основні групи: 1. Функції ФМ як керуючої системи (розробка фінансової стратегії підприємства; створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і реалізацію управлінських рішень по всіх аспектах фінансової діяльності підприємства; формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень; здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства; осущ-ие планування фінн.деят-ти підприємства за основними її напрямками; розробка системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень; здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень) 2. Функції ФМ як спеціальної області управління підприємством (управління активами ; управління капіталом; управління інвестиціями, управління ДП; управління фінансовими ризиками; антикризове фінансове управління).

 Сутність, функції та механізм фінансового менеджменту. | Управління запасами і грошовими коштами підприємства.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати