На головну

Основи теорії гідродинамічної подібності. Види подібності та основні критерії.

  1. Amp; 20. Сутність і основні риси НЕПу.
  2. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3. Сільські вpачебний ділянку. Сільські дільнична лікарня. Основні завдання.
  4. СУЧАСНІ ЕТИЧНІ ТЕОРІЇ
  5. I. Авторитет в організації та його основні типи.
  6. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  7. I. Основні тенденції післявоєнного розвитку Західної Європи.

геометрична подібність, Як відомо з геометрії, передбачає пропорційність подібних розмірів і рівність відповідних кутів. У гідравліки під геометричним подобою розуміється подібність тих поверхонь, які обмежують потоки, тобто подобу русел або каналів. При цьому подібними повинні бути не тільки русла в межах досліджуваного ділянки, але і непосредственноперед і за ними, так як вони будуть впливати на характер перебігу рідини на досліджуваному ділянці. Ставлення двох подібних розмірів подібних русел назвемо лінійним масштабом і позначимо черезkL. Ця величина однакова (idem) для подібних русел I і II:

.

кинематическое подобу означає пропорційність місцевих швидкостей в подібних точках і рівність кутів, що характеризують напрямок цих швидкостей:

де kV - Масштаб швидкостей, однаковий при кінематичному подобі.

Так як

де T - час, kT - Масштаб часу.

Очевидно, що для кінематичного подоби необхідно геометрична подібність русел.

динамічне подобу- Це пропорційність сил, що діють на подібні обсяги в кінематично подібних потоках і рівність кутів, що характеризують напрямок цих сил.

В потоках рідини зазвичай діють різні сили: сили тиску, в'язкості, тяжкості та ін. Дотримання цих пропорційно означає повне гідродинамічний подобу. Здійснити повне подобу на практиці вдається далеко не завжди, тому часто мають справу з частковим (неповним) подобою, при якому пропорційні тільки основні, головні сили.

Для напірних течій в закритих руслах, тобто для потоків в трубах, в гідромашинах і т. П., Такими силами є сили тиску, в'язкості та інерції. На рідина діє також сила тяжіння, але в напірних потоках її дія проявляється через тиск: pпр = p + grh, Тобто вона враховується.

Сили інерції визначаються твором маси на прискорення F = ma, А їх відношення в подібних потоках одно масштабу сил:

де kr - масштаб щільності.

Таким чином, сили інерції пропорційні щільності, квадрату швидкості і розміру L в другому ступені, тобто площі S:

Сили інерції приймемо за основу і інші сили будемо порівнювати з інерційними, тобто з

Таким чином, для гідродинамічної подібності потоків необхідно, щоб

Це відношення називають числом Ньютона і позначають Ne.
Режими течії рідини | Основи теорії ламінарного руху (розподіл дотичних напруги і швидкостей, визначення втрат напору)

Основні рівняння гідростатики і його фізичний зміст | Закон Паскаля і його практичне застосування | Види тисків, одиниця їх виміру, співвідношення між ними, прилади для вимірювання тиску. | Гідродинаміка. | Потік рідини і його основні характеристики. | Витрата рідини (види витрат) і середня швидкість. Способи їх визначення | Диференціальні рівняння руху реальної рідини (рівняння Нав'є-Стокса). | Рівняння Д. Бернуллі для потоку реальної рідини. | Графічне представлення та практичне застосування Д. Бернуллі | Режими руху рідини. Досвід О. Рейнольдса і його аналіз |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати