На головну

Рівняння Д. Бернуллі для потоку реальної рідини.

  1. B) зміна середньої щільності потоку енергії, обумовлене суперпозицією електромагнітних хвиль.
  2. III і IV Рівняння МАКСВЕЛЛА
  3. Автор основного рівняння квантової механіки
  4. Алгебраїчне відображення впливу змін, що відбуваються з об'єктами динамічного балансового рівняння під впливом фактів господарського життя
  5. Алгоритм рішення лінійного диференціального рівняння першого порядку
  6. Алгоритм рішення рівняння в повних диференціалах
  7. Алгоритм рішення рівняння методом варіації постійної.

У реальних потоках рідини присутні сили в'язкого тертя. В результаті шари рідини труться одна об одну в процесі руху. На це тертя витрачається частина енергії потоку. З цієї причини в процесі руху неминучі втрати енергії. Ця енергія, як і при будь-якому терті, перетворюється на теплову енергію. Через ці втрат енергія потоку рідини по довжині потоку, і в його напрямку постійно зменшується. Т. е. Натиск потоку Hпотока в напрямку руху потоку стає менше. Якщо розглянути два сусідніх перетину 1-1 и 2-2, то втрати гідродинамічного напору "h складуть:

,

де H1-1- Напір в першому перетині потоку рідини,

H2-2- Напір у другому перетині потоку,

h - Втрачений напір - енергія, втрачена кожною одиницею ваги рухомої рідини на подолання опорів на шляху потоку від перетину 1-1 до перетину 2-2.

З урахуванням втрат енергії рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини виглядатиме


20. Коефіцієнт «альфа» в рівнянні Д. Бернуллі і його фізичний зміст.

Коефіцієнт Коріоліса. Для застосування рівняння Бернуллі необхідно знати величину питомої енергії.

Коефіцієнт Коріоліса при турбулентному режимі течії змінюється в межах від 1,11 до 1,15.

Коефіцієнт Коріоліса а є певною величиною і характеризує ступінь нерівномірності розподілу швидкостей по живому перерізу потоку. Встановлено, що а> I і зазвичай його значення укладено в межах а = 1,03 - = - 1,1. В інженерній практиці найчастіше приймають а = 1.

Зазвичай коефіцієнт Коріоліса визначається дослідним шляхом. Він залежить від ступеня нерівномірності розподілу швидкостей в поперечному перерізі потоку і завжди більше одиниці; для так званого ламінарного режиму в циліндричній трубі а = 2, а для так званого турбулентного режиму а = = 1,0454-1,10.


 Диференціальні рівняння руху реальної рідини (рівняння Нав'є-Стокса). | Графічне представлення та практичне застосування Д. Бернуллі

Основні рівняння гідростатики і його фізичний зміст | Закон Паскаля і його практичне застосування | Види тисків, одиниця їх виміру, співвідношення між ними, прилади для вимірювання тиску. | Гідродинаміка. | Потік рідини і його основні характеристики. | Витрата рідини (види витрат) і середня швидкість. Способи їх визначення | Режими руху рідини. Досвід О. Рейнольдса і його аналіз | Режими течії рідини | Основи теорії гідродинамічної подібності. Види подібності та основні критерії. | Основи теорії ламінарного руху (розподіл дотичних напруги і швидкостей, визначення втрат напору) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати