Головна

Гідродинаміка.

  1. Гідродинаміка. Види руху рідини. Типи потоків рідини.

гідродинаміки називається розділ гідравліки, в якому вивчаються закони руху рідини. Якщо швидкість і тиск в кожній точці простору, заповненого рухається рідиною, залишаються весь час постійними (але можуть змінюватися при переході з однієї точки простору до іншої), рух називається сталому. Інакше кажучи, при сталому русі поле швидкостей і поле тисків з плином часу залишаються незмінними. при несталому ж русі поле швидкостей і поле тисків будуть безупинно змінюватися. Сталий режим руху ділиться на рівномірний і нерівномірний рух.

рівномірний режим руху-це режим при якому площа живих (поперечних) перетинів потоку не змінюється з плином часу.

Якщо площа переменна- режим нерівномірний.

напірний режим спостерігається в тому випадку, якщо потік рідини укладений в тверді стінки і не має вільної поверхні. Якщо над потоком є ??вільна поверхню-режим безнапірний.
Види тисків, одиниця їх виміру, співвідношення між ними, прилади для вимірювання тиску. | Потік рідини і його основні характеристики.

Основні рівняння гідростатики і його фізичний зміст | Закон Паскаля і його практичне застосування | Витрата рідини (види витрат) і середня швидкість. Способи їх визначення | Диференціальні рівняння руху реальної рідини (рівняння Нав'є-Стокса). | Рівняння Д. Бернуллі для потоку реальної рідини. | Графічне представлення та практичне застосування Д. Бернуллі | Режими руху рідини. Досвід О. Рейнольдса і його аналіз | Режими течії рідини | Основи теорії гідродинамічної подібності. Види подібності та основні критерії. | Основи теорії ламінарного руху (розподіл дотичних напруги і швидкостей, визначення втрат напору) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати