Головна

питання 28

Закон повного струму для магнітного поля в речовині (теорема про циркуляцію вектора В) є узагальненням  де I і I '- відповідно алгебраїчні суми струмів провідності і мікрострумів (молекулярних струмів), які охоплюються довільним замкнутим кін туром L. Таким чином, циркуляція вектора магнітної індукції В за довільним замкнутому контуру дорівнює алгебраїчній сумі струмів провідності і молекулярних струмів, які охоплюються цим контуром, помноженої на магнітну постійну. Вектор В характеризує результуюче поле, створене як макроскопическими струмами в провідниках, так і мікроскопічними струмами в магнетиках, тому лінії вектора магнітної індукції В не мають джерел і є замкнутими. З теорії відомо, що циркуляція намагніченості J за довільним замкнутому контуру L дорівнює сумі алгебри молекулярних струмів, охоплених цим контуром:  Тоді закон повного струму для магнітного поля в речовині можна записати також у вигляді

 де I- є алгебраїчна сума струмів провідності. Вираз, що стоїть в дужках є введений раніше вектор Н напруженості магнітного поля. Отже, Циркуляція вектора Н за довільним замкнутому контуру L дорівнює сумі алгебри струмів провідності, охоплених цим контуром:питання 27 | питання 30

питання 16 | питання 17 | питання 19 | питання 20 | питання 21 | питання 22 | питання 23 | питання 24 | питання 25 | питання 26 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати