На головну

питання 21

Сила, що діє на електричний заряд Q, рухомий в магнітному полі зі швидкістю v, називається силою Лоренца і виражається формулою  де В - індукція магнітного поля, в якому заряд рухається.

Напрямок сили Лоренца визначається за допомогою правила лівої руки: якщо долоню лівої руки розташувати так, щоб в неї входив вектор В, а чотири витягнутих пальці направити уздовж вектора v (для Q> 0 напрямку I і v збігаються, для Q <0 - Протилежні), то відігнутий великий палець покаже напрям сили, що діє на позитивний заряд. Модуль сили Лоренца дорівнює  де a - кут між v і В.

 Постійне магнітне поле не робить роботи над рухається в ньому зарядженою часткою і кінетична енергія цієї частки при русі в магнітному полі не змінюється. Якщо на рухомий електричний заряд крім магнітного поля з індукцією В діє і електричне поле з напруженістю Е, то результуюча сила F, прикладена до заряду, дорівнює векторній сумі сил - сили, що діє з боку електричного поля, і сили Лоренца:  Цей вислів називається формулою Лоренца. Швидкість v в цій формулі є швидкість заряду щодо магнітного поля. Напрямок сили Лоренца і напрямок викликається нею відхилення зарядженої частинки в магнітному полі залежать від знака заряду Q частинки. Для виведення загальних закономірностей вважатимемо, що магнітне поле однорідно і на частинки електричні поля не діють. Якщо заряджена частинка рухається в магнітному полі зі швидкістю v уздовж ліній магнітної індукції, то кут а між векторами v і В дорівнює 0 або n. Тоді за формулою сила Лоренца дорівнює нулю, т. Е. Магнітне поле на частки не діє і вона рухається рівномірно і прямолінійно.

Якщо заряджена частинка рухається в магнітному полі зі швидкістю v, перпендикулярній вектору В, то сила Лоренца F = Q [vB] постійна по модулю і нормальна до траєкторії частинки. Згідно з другим законом Ньютона, ця сила створює доцентрове прискорення. Звідси випливає, що частка буде рухатися по колу, радіус r якої визначається з умови QvB = mv2/ R, звідки

Період обертання частинки, т. е. час Т, за яке вона здійснює один повний оборот,  Підставивши сюди вираз отримаємопитання 20 | питання 22

питання 7 | питання 8 | питання 9 | питання 12 | питання 13 | питання 14 | питання 15 | питання 16 | питання 17 | питання 19 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати