На головну

питання 15

I = U / R, де R - електричний опір провідника. Рівняння I = U / R висловлює закон Ома для ділянки кола (що не містить джерела струму): сила струму в провіднику прямо пропорційна прикладеній напрузі і обернено пропорційна опору провідника.

Величина називається електричну провідність провідника. Одиниця провідності - сіменс (См): 1 Див - провідність ділянки електричного кола опором 1 Ом. Опір провідників залежить від його розмірів і форми, а також від матеріалу, з якого провідник виготовлений. Для однорідного лінійного провідника опір R прямо пропорційний його довжині l і обернено пропорційно площі його поперечного перерізу S: де ? - коефіцієнт пропорційності, що характеризує матеріал провідника і званий питомим електричним опором.

Закон Ома можна уявити в диференціальної формі. Підставивши вираз для опору (98.2) в закон Ома (98.1), отримаємо  де величина, зворотна питомому опору, називається питомою електричну провідність речовини провідника. Її одиниця - сіменс на метр (См / м). З огляду на, що U / l = E- напруженість електричного поля в провіднику, I / S = j - щільність струму, формулу (98.3) можна записати у вигляді  Так як в ізотропному провіднику носії струму в кожній точці рухаються в напрямку вектора Е, то напрямки j і Е збігаються. Тому

ЗАКОН ОМА ДЛЯ НЕОДНОРІДНОГО ДІЛЯНКИ ЛАНЦЮГА

Якщо струм проходить по нерухомих провідниках, що створює ділянку 1-2, то робота A12 всіх сил (сторонніх і електростатичних), що здійснюються над носіями струму, за законом збереження і перетворення енергії дорівнює теплоті, що виділяється на ділянці. Робота сил, що здійснюються при переміщенні заряду Q0 на ділянці 1-2  Ці вислови є закон Ома для неоднорідної ділянки цінуй в інтегральної формі, який є узагальненим законом Ома. Якщо на даній ділянці ланцюга джерело струму відсутня, то з нижнього вираження приходимо до закону Ома для однорідної ділянки кола

закон Ома для замкнутого кола: Для того щоб знайти е.р.с. джерела струму, треба виміряти різницю потенціалів на його клемах при розімкненому колі.питання 14 | питання 16

ЗАСТОСУВАННЯ теореми Гауса ДО РОЗРАХУНКУ ДЕЯКИХ електростатичних полів у вакуумі | питання 4 | питання 10 | питання 11 | питання 6 | питання 7 | питання 8 | питання 9 | питання 12 | питання 13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати