На головну

Операційний важіль і показники операційного аналізу

  1. I етап лікування-поопераційний (підготовчий).
  2. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  3. Абсолютні і відносні показники коливання ризиків. Їх використання в страхуванні.
  4. Абсолютні і відносні показники коливання ризиків. Їх використання в страхуванні.
  5. Абстрагування - це відволікання від несуттєвого, виділення найбільш важливих фактів і взаємозв'язків в економіці. Абстрагування відбувається і в процесі аналізу.
  6. Автоматичні аналізатори систем контролю забруднень вод
  7. Альні зміни являють собою операційний ризик їх діяльності.

Дія операційного важеляпроявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильна зміна прибутку.

У практичних розрахунках для визначення сили впливу операційного важеля застосовують відношення так званої валової маржі (результату від реалізації після відшкодування змінних витрат) до прибутку. Валова маржа являє собою різницю між виручкою від реалізації і змінними витратами.

ВР = Валова маржа / Прибуток

Чим більше сила впливу операційного важеля, тим більше підприємницький ризик. ОР показує ефективність формування витрат на підприємстві і вплив на балансовий прибуток при зміні обсягів виробництва.

Поріг рентабельності (точка беззбитковості) - це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має прибутку. Валовий маржі в точності вистачає на покриття постійних і витрат і прибуток дорівнює нулю.

ТБ = Постійні витрати / Валова маржа у відносному вираженні

ВМ в відносять. виражений. = (Виручка - Хм. Витрати) / Виручка

Різниця між досягнутою фактичною виручкою від реалізації і порогом рентабельності становить запас фінансової міцності і показує, наскільки можна знижувати обсяги виробництва, ще не стерпівши збитків.

ЗФП = Виручка від реалізації - Поріг рентабельності

ЗФП (%) = (Виручка - Поріг рентабельності) / Виручка

Робляться відповідні висновки за результатами операційного аналізу: по ВМ, ОР, ЗФП. Чим більше ВМ і ЗФП, чим менше ОР - тим краще для підприємства.

 Управління витратами на підприємстві | Взаємодія фінансового і операційного важелів

Принципи організації фінансів підприємств | функції фінансів | Поняття і етапи фінансового менеджменту | Фундаментальні концепції фінансового менеджменту | Управління інвестиційною діяльністю підприємства | Прийняття рішень щодо фінансових інвестицій | ануїтети | Тимчасова вартість капіталу | баланс ліквідності | Аналіз фінансової стійкості з виділенням зон ризику |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати