Головна

Товар і товарна політика в системі маркетингу. Життєвий цикл товару. Маркетингові зусилля на різних етапах життєвого циклу товару.

  1. A. Через аденилатциклазу стимулюють синтез цАМФ
  2. Amp; 17. Зовнішня і внутрішня політика Івана III: освіту Московського централізованої держави
  3. Amp; 19. Внутрішня політика Івана IV.
  4. Amp; 21. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX століття.
  5. Amp; 29. Внутрішня політика Катерини 2. Особливості освіченого абсолютизму в Росії.
  6. Amp; 35. Внутрішня політика Олександра I.
  7. Amp; 50. Зовнішня політика СРСР в 70-х початку 80-х років XX століття.

Тов. політ. підпр. являє собою сукупність маркетинг-х прийомів, принципів і методів, якими керуються підприємс-я при оцінці та прийнятті заходів по тов. асорт-ту. Тов. політ. явл-ся підставою для стратегич. планують-а і планування в маркетингу. Тов. політ. предполаг. реш-е 4-х взаимосвяз-х завдань: 1. завдання товарного позиціонує-я, т. е. завдання оцінки і поліпшення власної позиції на рин. збуту; 2. завдання тов. асортименту; 3. завдання підвищення конкурентоспос-ти (стійкого становища на рин); 4. завдання товарних інновацій, т. Е. Оцінка інноваційності тов. і створення тов-х інновацій.

Товарна політика являє собою заздалегідь сформульований курс дій підприємства, що виробляє (або просуває на ринок) певного виду товари, заснований як на довготривалій (3-5 років) стратегії розвитку цього підприємства, так і на поточних можливостях, що виникають для нього на ринку. Товарна політика, з одного боку, характеризується якоюсь стабільністю (незмінністю), а з іншого - в приватних питаннях може змінюватися з вигодою для підприємства і в рамках існуючої стратегії.

Основне призначення та задачі товарної політики полягає в забезпеченні наступності заходів і рішень з таких елементів виробничої і збутової діяльності підприємства: 1) Пошук прийнятних товарних ніш для товарів, що випускаються, що здійснюється за допомогою організації пошукових маркетингових досліджень; 2) Забезпечення передпродажного обслуговування покупців (клієнтів); 3) формування товарного асортименту; 4) Забезпечення конкурентоспроможності товарів, що випускаються; 5) Удосконалення (розвиток) упаковки товару; 6) Забезпечення післяпродажного сервісу.

Безумовно, в структурі товарної політики можуть бути й інші завдання, спрямовані на роботу з товаром, щоб підхід до визначення цих завдань грунтувався на принципах системності.

Товарна політика передбачає певний курс дій підприємця і використання таких принципів, завдяки яким забезпечується ефективне, з комерційної точки зору, формування асортименту товару. У зв'язку з цим три види товарної політики, які називають ще дивовижними речами диверсифікації:

1) концентрична, коли ведеться пошук нових товарів в технологічному або ринкове відносинах були б потрібні вже наявним товарам підприємства і залучали б покупців;

2) горизонтальна, коли новий товар є продовженням випускається і розрахований на що сформувався коло покупців, а виробництво його ведеться без будь-яких змін застосовуваної технології;

3) конгломератна, коли на ринок виводиться новий товар, не пов'язаний з товарами, раніше випускалися на підприємстві, що вимагає застосування нових технологій і освоєння нових ринків.

Таким чином, формування товарної політики та коригування припускають наявність хорошого знання службою маркетингу свого ринку, очікувань і вимог покупців, а також чіткого уявлення про цілі, завдання і стратегії підприємства, його можливості і ресурси. Відсутність товарної політики, як і її скорочений варіант, зазвичай ведуть до втрати контролю над конкурентоспроможністю, порушень в структурі продажу асортименту через фактори зовнішнього середовища, що виникають несподівано.

Товар - об'єкт праці, призначений для обміну або продажу, у володінні яких зацікавлений споживач і який має свою споживчу вартість.

На продаж можуть бути як фізичні об'єкти, так і нематеріальні результати певної діяльності, а також послуги.

У товару є дві основні властивості:

1. корисність, здатність задовольняти потребу чи потребу

2. продаваемость (здатність бути виміняним на інший товар або гроші)

Для того щоб товар мав властивістю продаваемости необхідно зуміти виділити товарну одиницю-це відособлена цілісність, характеризується показником величини, розміру, якості, зовнішнього вигляду, ціни і т. Д.

Будь-який товар проходить кілька етапів, при цьому виділяють 5 основних етапів життєвого циклу (ЖЦ):

1. розробка товару. Відбирається ідея товару, розробляється дослідний зразок, проводять наукові дослідження

2. виведення товару на ринок. Випускається дослідна партія товару, проводяться пробні продажі, товар доводиться до рівня купівельних вимог, розробляється маркетингова стратегія для даного товару

3. етап зростання. Швидко зростають обсяги виробництва і продажів, товар доводиться остаточно до споживчих вимог, відбувається коригування ринкової маркетингової стратегії

4. етап зрілості. Продажі стабілізуються на певному рівні, зростає конкуренція. Тут проводиться модернізація товарів і випуск нових модернізацій.

5. етап спаду. Обсяги продажів знижуються, товар може стати збитковим. Необхідно вирішити або спробувати реанімувати товар, або постаратися вижити залишкову прибуток поступово знімаючи з виробництва.

Заходи по реанімації товару: 1) створення нових модифікацій; 2) значне здешевлення, зі збереженням якості (за рахунок нових матеріалів); 3) підвищення якості без збільшення ціни; 4) ув'язка зі споживанням інших товарів; 5) заохочення і стимулювання більш частого застосування (конкурс, дисконтна карта); 6) залучення нових груп споживачів.Основи стратегічного брендингу. Принципи створення конкурентоспроможного бренду. закони брендингу | Податки на споживання в РФ і їх особливості (ПДВ і акцизи).

Характеристика органічних структур і умови ефективного їх використання. | Цілі і завдання управління. Формування системи господарських цілей і побудова дерева цілей. | Аналіз маркетингової діяльності підприємства. Оцінка факторів маркетингового макросередовища підприємства. | Вибір цільового ринку. Вибір цільових сегментів ринку. Позиціювання товару і прогнозування збуту в цільових сегментах. | Комунікаційна політика в сфері послуг, | Конкуренція, конкуренти, конкурентоспроможність в системі маркетингу. Методика дослідження конкуренції на ринку. | Концепції операційного і стратегічного маркетингу. Значимість маркетингу для підприємства. Основні напрямки маркетингової діяльності підприємства. | Маркетингові дослідження. Система маркетингової інформації та методи її збору. Критерії та методи сегментування ринку. Підготовка аналітичного звіту про стан ринку. | Міжнародні моделі маркетингу послуг. їх характеристика | Методи розробки і аналізу процесу обслуговування в маркетингу послуг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати