Головна

Підходи до визначення економічної цінності природи

  1. A) Діяльність банків на міжнародній економічній арені.
  2. I. Право на вільне здійснення економічної діяльності.
  3. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  4. II. Загрози економічній безпеці Російської Федерації
  5. А) Соціологічні підходи до соціальних класів
  6. А. Н. Радищев. Людина як частина природи
  7. Автоматизація ділових процесів. Основні підходи до аналізу ділових процесів.

Серед наявних підходів до визначення економічної цінності природних ресурсів та природних послуг, які дозволяють отримати конкретну оцінку, можна виділити такі підходи, які базуються на:

· Ринковій оцінці;

· Ренті;

· Витратному підході;

· Альтернативної вартості;

· Загальної економічної цінності (вартості).

Не всі ці підходи добре розроблені, в них є суперечливі моменти, проте можна хоча б в першому наближенні оцінити економічну цінність природи. У багатьох випадках правильніше говорити про «недооцінки» природи, так як має місце швидше заниження її цінності. Це пояснюється зрозумілим економічним безсиллям перед вартісною оцінкою природи, її функцій, взаємозв'язків, системності комплексності. Як економічно оцінити ті гігантські зміни в навколишньому середовищі, що відбуваються під натиском людини, та ще у віддаленій перспективі?

Слід також зазначити, що перераховані підходи не є «чистими», вони багато в чому перетинаються. Розглянемо основні риси названих п'яти підходів.

Важливим якістю ринку є його можливості забезпечити найкраще використання різних ресурсів завдяки ціновим сигналам про їх дефіцитності.

 види екстерналій | Система економічних оцінок природних ресурсів

Вернадський і вчення про коеволюції. | Що є предметом економіки природокористування? | Екологічні проблеми в промислово розвинених країнах в XX-XXI ст. | Визначення ЕКП. | Економічна роль екосистемних послуг. | Роль природних умов і ресурсів у розвитку і розміщенні продуктивних сил. | Що розуміють під природно-ресурсним потенціалом? | Охарактеризувати техногенний тип економічного розвитку | Концепції світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень | Критерії сталого розвитку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати