На головну

Види податків.

  1. Асортимент м'яса-сировини, субпродуктів, напівфабрикатів, м'ясовмісну продуктів і аналогів. Маркування (таврування) туш.
  2. Квиток 49. Механізм формування і розподілу доходів господарюючих суб'єктів, роль в ньому податків.
  3. Види податків.
  4. Види податків. Роль податків в економіці.
  5. Питання №40: Поняття податку, функції податків, види податків.
  6. Переваги і недоліки методу визначення вартості будівництва на основі ССО або банку даних про вартість раніше побудованих або запроектованих об'єктів-аналогів.

1. Пряміподатки стягуються державою безпосередньо з доходів і майна платника податків. Об'єктами оподаткування є прибуток, зарплата, відсоток і т п. Прямі майнові податки стягуються з вартості землі, будинки, дачі, автомобіля. А)прогресивний податок- Це податок, ставка якого зростає в міру зростання доходу. Б)регресивний податок- Це податок, ставка якого зменшується в порівнянні з ростом доходу. До розряду регресивних податків відноситься ПДВ - податок на додану вартість. В)пропорційний податок має однакову податкову ставку з доходів будь-якої величини.

2. Непрямі податкистягуються з споживачів і виробників не прямо, а опосередковано за допомогою цін на товари і тарифи на послуги у вигляді надбавок до цін і тарифів.

До них відносяться акцизи, ПДВ, митні збори. Непрямі податки використовуються в якості одного з методів державного регулювання.

Акцизами обкладаються товари не першої необхідності: виногорілчані і тютюнові вироби, делікатеси, хутра, кришталь та ін.включаються в ціну товару, оплачуваної покупцем.

ПДВ. Він являє собою відрахування до бюджету частини приросту вартості доданої в процесі виробництва і обігу товарів робіт і послуг, а також відрахування при імпорті товарів на територію РК.Бюджетний кодекс. | види ставок

Цілі та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. | Теорія монополій. Монополістична конкуренція. | Основні напрямки соціального захисту населення в РК. | Методологія економічної теорії. Методи пізнання економічних процесів. Економічні закони і категорії. | Інвестиції, їх види. Теорія мультиплікатора. | Функції економічної теорії | Види витрат і їх класифікація | Сучасні тенденції глобалізації | Економічна теорія і економічна політика. Роль економічної теорії у формуванні сучасного економічного мислення. | Немонополізований сектор ринкової економіки. Антимонопольне законодавство і антимонопольна політика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати