На головну

Облік матеріальних цінностей на позабалансових рахунках.

  1. Аксіологія. Поняття, класифікація ієрархія цінностей.
  2. Амортизаційна політика щодо нематеріальних активів підприємства.
  3. Амортизація нематеріальних активів може здійснюватися одним з трьох способів.
  4. Амортизація нематеріальних активів.
  5. Аналіз використання матеріальних ресурсів
  6. Аналіз використання матеріальних ресурсів і стану їх запасів.
  7. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства.

Рахунок 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання.

Рахунок 003 «Матеріали, прийняті в переробку» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сировини та матеріалів замовника, прийнятих у переробку (давальницька сировина), що не оплачуваних організацією-виробником.

Рахунок 004 «Товари, прийняті на комісію» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух товарів, прийнятих на комісію відповідно до договору. Цей рахунок використовується організаціями-комісіонерами.

Для проведення інвентаризації товарно-матеріальні цінності заносяться до інвентаризаційних описів за кожним окремим найменуванням із зазначенням виду, групи, кількості та інших необхідних даних.

Надлишки матеріально-виробничих запасів, виявлені в результаті проведеної інвентаризації, відображаються в БО як позареалізаційні доходи Д10 К91.

При виявленні фактів нестач, розкрадань, псування матеріалів їх фактична собівартість або її частина списується з кредиту рахунку 10 «Матеріали» в дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» Д94 К10.

З рахунку 94 вартість саме ті і зіпсованих матеріалів списують:

· На рахунки витрат (якщо втрати в межах норм) Д20,23,25,26,29,44 К94;

· В дебет рахунку 73 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» (при встановленні конкретних винуватців) Д73 К94;

 Облік додаткового капіталу | Облік накладних витрат. Загальновиробничі і загальногосподарські витрати, їх склад, порядок обліку та списання.

Облік забезпечень | Облік робочого часу та виконаних робіт. Порядок розрахунку заробітної плати при різних формах оплати праці. | Облік ремонту основних засобів | Облік утримань із заробітної плати. | Облік статутного та резервного капіталу. | За джерелами складання | Витрати на виробництво, їх класифікація. Загальні принципи організації обліку витрат на виробництво продукції, робіт, послуг. | Інвентаризація матеріальних цінностей, облік результатів інвентаризації. | Розмежування витрат за часовими періодами. Облік витрат майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат. | Облік додаткового капіталу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати