Головна

Стаття 222.7. Термін розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк

  1. Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки.
  2. D) нормами Загальної частини адміністративного права
  3. I. Порушення частоти менструації
  4. I. Поняття відповідальності за порушення зобов'язання
  5. I. Пристрій Європейського Суду з прав людини
  6. II. Колізії інтересів і відмова від права
  7. II. Відмінності системи права і системи законодавства

Заява про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк розглядається арбітражним судом у двомісячний строк з дня надходження заяви разом зі справою до суду, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду і на прийняття судового акта .

Стаття 222.8. Особливості розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк

1. Арбітражний суд розглядає заяву про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк у судовому засіданні колегіальним складом суддів за загальними правилами позовного провадження, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією главою, і відповідно до Федерального закону "Про компенсацію за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк". Заявник, орган, організація або посадова особа, на які покладено обов'язки по виконанню судового акта в зв'язку з його невиконанням упродовж розумного строку, що стало підставою для звернення заявника до суду з вимогою про присудження компенсації, а також інші зацікавлені особи повідомляються про час і місце судового засідання.

2. При розгляді заяви про присудження компенсації, зазначеної в частині 1 цієї статті, арбітражний суд встановлює факт порушення права заявника на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк виходячи з доводів, викладених в заяві, змісту прийнятих у справі судових актів, з матеріалів справи і з урахуванням наступних обставин:

1) правова і фактична складність справи;

2) поведінка заявника та інших учасників арбітражного процесу;

3) достатність і ефективність дій суду або судді, що здійснюються з метою своєчасного розгляду справи;

4) достатність і ефективність здійснюваних з метою своєчасного виконання судового акта дій органів, організацій або посадових осіб, на які покладено обов'язки по виконанню судового акта;

5) загальна тривалість провадження у справі і невиконання судового акта.

3. При підготовці справи до судового розгляду суддя визначає коло зацікавлених осіб, в тому числі орган, організацію, посадова особа, що не виконали судовий акт упродовж розумного строку, і встановлює строк для подання ними пояснень, заперечень та (або) доводів щодо заяви про присудження компенсації, зазначеної в частині 1 цієї статті. Орган, організація, посадова особа зобов'язані подати пояснення, заперечення та (або) доводи в термін, встановлений арбітражним судом. Неподання або несвоєчасне подання пояснень, заперечень та (або) доводів є підставою для накладення судового штрафу в порядку і в розмірі, які встановлені главою 11 цього Кодексу.

Стаття 222.9. Рішення арбітражного суду у справі про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк

1. За результатами розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк арбітражний суд приймає рішення, яке повинно містити:

1) найменування арбітражного суду, склад суду, який прийняв рішення;

2) номер справи, у якій прийнято рішення, дату і місце прийняття рішення;

3) найменування особи, яка подала заяву, і його процесуальне становище;

4) найменування осіб, які беруть участь у справі, в тому числі найменування органу, організації або посадової особи, на які покладено обов'язки по виконанню судового акта;

5) предмет заяви;

6) прізвища осіб, присутніх в судовому засіданні, із зазначенням їх повноважень;

7) відомості про судові акти, прийнятих у справі, предмет спору, найменування арбітражного суду, що розглядав справу;

8) доводи, викладені в заяві;

9) пояснення осіб, які були присутні в судовому засіданні;

10) загальну тривалість провадження у справі або загальну тривалість виконання судового акта;

11) мотиви, за якими присуджується компенсація, або мотиви, за якими було відмовлено в її присудження;

12) вказівка ??на присудження компенсації і її розмір або відмову у присудженні компенсації;

13) вказівка ??на дії, які повинні здійснити орган, організація або посадова особа, на які покладено обов'язки по виконанню судового акта.

2. У рішенні арбітражного суду вказується на розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з розглядом заяви про присудження компенсації, зазначеної в частині 1 цієї статті.

3. Копії рішення арбітражного суду надсилаються заявнику, в орган, організацію або посадовій особі, на які покладено обов'язки по виконанню судового акта, в п'ятиденний строк з дня прийняття такого рішення.

4. Рішення арбітражного суду про присудження компенсації, зазначеної в частині 1 цієї статті, набирає законної сили негайно після його прийняття, підлягає виконанню в порядку, встановленому бюджетним законодавством Російської Федерації, і може бути оскаржене в касаційній інстанції.Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк | Особливості розгляду справ про неспроможність (банкрутство).

Стаття 211. Рішення арбітражного суду у справі про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності | Особливості розгляду арбітражними судами справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій. | Стаття 215. Судовий розгляд у справах про стягнення обов'язкових платежів і санкцій | Розгляд справ у порядку спрощеного виробництва. | Стаття 228. Судовий розгляд у справах спрощеного виробництва | Розгляд арбітражними судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. | Стаття 218. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення | Стаття 221. Судовий розгляд у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення | Стаття 222. Рішення арбітражного суду у справі про встановлення факту, що має юридичне значення | Стаття 222.3. Вимоги до заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати