На головну

Теорема Вієта.

  1. Абсолютна, відносна та приведена похибки вимірювальних приладів. Формули, визначення
  2. Агрегати для освоєння і ремонту свердловин (класифікація і порівняльна характеристика, основні розрахункові формули).
  3. Алгоритм приведення формули до ДНФ.
  4. Аналіз формули зміщення точок знімка за кут нахилу.
  5. Аналітичний опис равноускоренного руху. Висновок формули для переміщення при рівноприскореному русі.
  6. Аналогом формули (1) для кратних інтегралів є співвідношення
  7. Атомні спектри. Серіальні формули. Досліди з розсіювання альфа-частинок (досліди Резерфорда).

Теорема Вієта дозволяють однозначно (з точністю до пропорційності) відновити многочлен по його корінню (в разі, коли їх кількість дорівнює ступеню многочлена). Нормалізований поліном відновлюється однозначно: a0 = 1; ak= (-1)k?k (K = 1, .., n)

Багаточлени від n змінних. Лексикографическое впорядкування.

Теорема про симетричні многочленах.Алгоритм відшукання всіх раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами. | Теорема Штурма.

Визначення невироджених, оборотної, неособо, приєднаної матриць. | Обчислення оберненої матриці за допомогою приєднаної. | Правило Крамера. | Зв'язок оборотності і неособо. | Мінор порядку k, Кількість миноров порядку k. Мінорний ранг матриці. Рангові мінор. | Метод оздоблюють мінорів для обчислення рангу матриці. | Модуль і аргумент комплексного числа. | Множення, додавання, ділення комплексних чисел в тригонометричної формі. | Корінь ступеня n з комплексного числа. | Многочлен над полем. Ступінь, коефіцієнти многочлена. Рівні многочлени. Сума, твір многочленів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати