На головну

Робота з текстовими файлами

  1.  III. Робота над новим матеріалом.
  2.  IV. Закріплення нового матеріалу. Практична робота на ПК.
  3.  IV. Робота над темою уроку 1. лекція вчителя
  4.  Microsoft Word: Використання обрамлення тексту і робота з кадрами
  5.  Microsoft Word: Робота з формулами
  6.  OCHOBHOЕ РІВНЯННЯ встановити рівномірний рух РІДИНИ ДЛЯ «ПРАВИЛЬНИХ русел». РОБОТА СИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ
  7.  V. РОБОТА ПСИХОЛОГА З педагогів та ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Текстовий файл - це сукупність рядків, розділених знаками кінця рядка. Сам файл закінчується міткою кінця файлу. Доступ до кожного рядка можливий лише послідовно, починаючи з першої. Одночасний запис і читання заборонені.

Читання з текстового файлу:

Read (f, список змінних); ReadLn (f, список змінних);

Процедури читають інформацію з файлу f в змінні. Спосіб читання залежить від типу змінних, що стоять в списку. У змінну char додає символи з файлу. У числову змінну: пропускаються символи-роздільники, початкові прогалини і зчитується значення числа до появи наступного роздільник. У змінну типу string поміщається кількість символів, яка дорівнює довжині рядка, але тільки в тому випадку, якщо раніше не зустрілися символи кінця рядка або кінця файлу. Відмінність ReadLn від Read в тому, що в ньому після прочитання даних пропускаються всі решта символи в цьому рядку, включаючи мітку кінця рядка. Якщо список змінних відсутня, то процедура ReadLn (f) пропускає рядок при читанні текстового файлу.

Запис в текстовий файл:

Write (f, список змінних); WriteLn (f, список змінних);

Процедури записують інформацію в текстовий файл. Спосіб запису залежить від типу змінних в списку (як і при виведенні на екран). Враховується формат виведення. WriteLn від Write відрізняється тим, що після запису всіх значень з змінних записує ще і мітку кінця рядка (формується закінчена рядок файлу).

Додавання інформації до кінця файлу:

Append (f)

Процедура відкриває текстовий файл для додавання інформації до його кінця. Скористайтеся цією процедурою, замість Rewrite.

  Робота з типізований файлами |  Робота з нетипізований файлами

 Формальні і фактичні параметри |  Лінійний список. Реалізація з використанням масивів. Реалізація багатовимірного масиву. |  Лінійний список. Реалізація з використанням зв'язкових списків. Приклади застосування. |  послідовний пошук |  Упорядкування списку. Вставляння елемента в середину списку. |  Стек. Відмінності стека від списку. Основні операції зі стеком. |  Черги. Основні операції над чергою. |  Занесення елемента в чергу |  Подання дерев. Основні операції над деревом. |  Стандартні процедури та функції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати